Praktische informatie

1 mei 2019, 20.00-22.00

Deur open vanaf 19:30

Lezing

Door: Arjen Bosman

Het Archeologiehuis

Museum bij de ingang van het archeon

Toegang is gratis

Kosteloos, museumjaarkaart is geldig

Van onder het strand tot op het maaiveld
Archeologisch onderzoek naar modern
oorlogserfgoed in Zuid-Holland

Inhoud

Onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling gekomen binnen de archeologische vakwereld. Liefhebbers hebben zich al veel langer actief bezig gehouden met het opgraven en onderzoeken van allerlei bunkers en stellingen. De aanpak van dit soort onderzoek naar relatief recente tijdvakken verschilt niet veel van hoe oudere archeologie wordt aangepakt. Toch zijn er ook nadrukkelijke verschillen. Die nabijheid in tijd maakt dat in sommige gevallen tot voor kort nog met ooggetuigen overlegd kon worden. Tevens is de hoeveelheid bronnen in beeld, schrift en geluid aanzienlijk hoger dan voor een gemiddeld onderzoek naar de middeleeuwen of ouder. De vraag staat dan centraal: hoe pak je een project aan en hoe is het met nut en noodzaak gesteld?

Tijdens de lezing zullen enkele voorbeelden van professioneel onderzoek, met name in Zuid-Holland, de revue passeren. Met name de verwachting, aanpak en (voorlopige) resultaten zullen worden gepresenteerd van projecten zoals in Delft (drakentanden versperring) en Katwijk aan Zee (antitankmuur). Dit heeft een aantal bijzondere vondsten en verhalen opgeleverd.

Over de sprekerĀ 

Na een assistentschap bij de Universiteit van Amsterdam, was Arjen Bosman voor de Gemeente Velsen museumconservator, en later
plaatsvervangend provinciaal archeoloog in Overijssel en Gelderland bij
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Hij was ook
manager archeologie en specialist Romeinse tijd in enkele grote projecten in Limburg. Hij heeft lange tijd provinciaal Romeinse archeologie aan de Universiteit Gent gedoceerd en als senior adviseur gewerkt bij The Missing Link in Woerden. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen bedrijf Military Legacy waarin hij archeologie en krijgsgeschiedenis combineert. Naast archeologie van modern oorlogserfgoed houdt hij zich ook bezig met OCE werk, het opsporen van conventionele explosieven.

Arjen Bosman won samen met Jacqueline Hoevenberg in 2010 de Geschiedenis Online aanmoedigingsprijs voor www.leger1939-1940.nl en in 2011 de NKV-prijs voor De rand van het Rijk, De Romeinen en de Lage Landen, dat hij publiceerde met Jona Lendering. Andere publicaties van Arjen zijn: Rome aan de Noordzee, Burgers en Barbaren te Velsen uit 2016 en Kennemerland 40-45 uit 2017. Eveneens in 2017 verscheen van hem samen met Evert van Ginkel het boek Opgegraven Strijd, Archeologie van de Oorlog.

Bestel tickets (Gratis)

Ga via de onderstaande knop naar de ticketpagina om tickets te bestellen voor dit evenement