Praktische informatie

4 maart 2020

20:00 – 22:00 

Lezing

Door: Janneke Zuyderwyk

Locatie

Archeologiehuis

Gratis

Kosteloos, museumjaarkaart is geldig

”Wolven en slakken op de Veluwe”

Nieuws over de grootschalige ijzerproductie in de vroege middeleeuwen

Inhoud

Op de Veluwe is in de vroege middeleeuwen op grote schaal ijzer gemaakt uit klapperstenen. Deze ijzererts werd uitgegraven uit lange rijen met kuilen die nu nog zichtbaar zijn op de stuwwal. Grote hopen met het IJzerslak, het afval van ijzer maken zijn ook achtergebleven. Er is geschat dat hier zo’n 55 miljoen kilo ijzer gemaakt is in de vroege middeleeuwen.
In de lezing aandacht voor de archeologische overblijfselen van deze ijzerproductie. En welke inzichten er te halen zijn uit nieuwe gegevens van de laatste 10 jaar. En natuurlijk over de experimenten met ijzerovens, het smeden van wolven en roosten van klappersteen.

Link: Erfgoedinformatie gemeente Apeldoorn 

Link: Ijzerwinning van klapperstenen  

Link: Wolven en slakken

 

Over de spreker

Janneke Zuyderwyk werkt al 12 jaar als archeoloog bij de gemeente Apeldoorn en geeft daarnaast demonstraties van vele ambachten waaronder ijzer maken op vroegmiddeleeuwse wijze.

Facebook

Bestel tickets (Gratis)

Ga via de onderstaande knop naar de ticketpagina om tickets te bestellen voor dit evenement