Praktische informatie

7 november 2020

13:30 – 15:00 

Spreker

Nora Sophia Kamphuis Hansen

Locatie

Romeinse herberg Archeon

Gratis

Kosteloos, museumjaarkaart is geldig

“Tussen Kaupang en Dorestad”

Inhoud

Tijdens deze lezing vertelt de spreker over de contacten en wederzijdse relaties tussen de Vikingstad Kaupang in Noorwegen en het middeleeuwse Dorestad in Nederland. In de historische bronnen wordt
vooral veel geschreven over de aanvallen van de Vikingen, maar er is minder bekend over het structurele contact tussen beide steden. Omdat Nora Hansen over een dubbele nationaliteit beschikt en tweetalig is opgevoed, heeft ze haar masterscriptie geschreven over een onderwerp dat beide landen aan elkaar verbindt. Ze zal het onderzoek van haar masterscriptie verder toelichten aan de hand van de omvangrijke materiële cultuur die in beide steden gevonden is. Tijdens het onderzoek voor haar scriptie heeft Dr. Hansen geleerd dat Frisia en Scandinavië onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, met name als het gaat over handelsrelaties en contact in de Vikingtijd. Het is dan ook mogelijk dat Scandinaviërs zich misschien gevestigd hebben in Frisia. Uitbreiding van Archeon naar Vikingdorp is zeker een relevante aanvulling voor het park, met name voor het benadrukken van de
belangrijke relatie Frisia-Scandinavië.

 

Over de spreker

Nora Sophia Kamphuis Hansen heeft in juni 2018 haar master in archeologie aan de Universiteit van Oslo behaald. Ze is met name geïnteresseerd in de Scandinavische ijzertijd en Viking tijd, sociale interacties
en interculturele relaties. Sinds 2014 is ze in het zomerseizoen werkzaam als veldarcheoloog bij opgravingen onder regie van de Universiteit van Oslo.

Bestel tickets (Gratis)

Ga via de onderstaande knop naar de ticketpagina om tickets te bestellen voor dit evenement