Praktische informatie

Lezing

Door: Gert Koese

Het Archeologiehuis

Museum bij de ingang van het archeon

8 mei 2019, 20.00-22.00

Deur open vanaf 19:30

Toegang is gratis

Kosteloos, museumjaarkaart is geldig

“ Acht eeuwen droge voeten aan de Oude Rijn”

Inhoud

Tijdens deze lezing zal de spreker de geschiedenis schetsen van het georganiseerde waterbeheer in het gebied rondom de Oude Rijn, dat zijn oorsprong heeft in middeleeuwse afwateringsproblemen. Naast lokale waterschappen ontstond een regionaal waterschap: het hoogheemraadschap van Rijnland. Het hoogheemraadschap hield toezicht op het onderhoud van waterstaatswerken van regionaal belang, had keurbevoegdheid en sprak recht in waterstaatszaken. Inmiddels kennen we het hoogheemraadschap als een integraal waterschap, dat zowel het lokale als regionale waterbeheer verzorgt. Acht eeuwen droge voeten. Hoewel soms het water rond de enkels klotste, zijn grote rampen de regio bespaard gebleven.

Over de spreker 

Gert Koese is als waterschapsarchivaris verbonden aan de hoogheemraadschappen van Rijnland (Leiden) en Schieland en de Krimpenerwaard (Rotterdam).

Bestel tickets (Gratis)

Ga via de onderstaande knop naar de ticketpagina om tickets te bestellen voor dit evenement