Praktische informatie

13 nov 2019, 20.00-22.00

Deur open vanaf 19:30

Lezing

Door: Archeoloog Drs. Gerald Alders

Het Archeologiehuis

Museum bij de ingang van het archeon

Toegang is gratis

Kosteloos, museumjaarkaart is geldig

Vroeg middeleeuwse veenontginning in Noord Holland

Inhoud

Rond het jaar duizend begon in de Hollands-Utrechtse laagvlakte de ontginning en bewoning van het veengebied. Opvallend is daarbij de inzet van Friese ontginners, zowel op de grens met Noord-Holland als in de omgeving van Vlaardingen. Waarschijnlijk ging het om West-Friezen en andere inwoners van Noord-Holland waar men rond die tijd juist min of meer klaar was met de ontginningen. De stelling dat de veenontginningen in Noord-Holland eeuwen vroeger plaats vonden dan in Zuid-Holland, komt in deze lezing aan de orde. Daarbij worden zowel archeologische als historische, naamkundige en historisch-geografische gegevens gebruikt. 

Over de spreker 

Gerard Alders was provinciaal archeoloog in Noord-Holland en verricht op dit moment uitwerkingen van nog niet gepubliceerd oud onderzoek. Daarnaast werkt hij aan de afronding van zijn proefschrift over de ‘genealogie’ van het landschap in Kennemerland en het achtergelegen veengebied. Daarbij komen de ontwikkelingen rond verschillende thema’s aan de orde, zoals veenontginningen, domeinhoven, kastelen, buitenplaatsen, windmolens, oevermarkten, stolpboerderijen en droogmakerijen.

Bestel tickets (Gratis)

Ga via de onderstaande knop naar de ticketpagina om tickets te bestellen voor dit evenement