De Halve Maen en Volendam” Een Handelsjacht van de VOC

Volendam

Nu er op de restauratiewerf voor de Zwammerdamschepen opnieuw een schip op stapel is gezet lijkt het ons leuk de nazomer excursie van de VVvA een nautisch tintje te geven.

We willen een bezoekje brengen aan een schip van de VOC. Niet aan een van de grote retourschepen die op en neer voeren tussen Oost-Indië en Nederland, maar aan een van de werkhonden van de Nederlandse zeevaart uit de 17e eeuw. Het type schip dat met een kleine bemanning en grote snelheid de rijkdom voor de Nederlandse kooplieden verzekerden, de VOC ondersteunde, de oorlogsvloten begeleidde en bij praktisch al onze ontdekkingsreizen gebruikt werd.

Met zoveel taken en de hele ontdekte en nog niet ontdekte wereld als vaargebied zijn er vast wel veel sappige verhalen te vertellen over vermetele zeereizen en het leven en werken aan boord. Deze verhalen willen wij u vertellen aan boord van de “Halve Maen”. Een zogenaamd “Handelsyacht” dat beroemd geworden is door de ontdekkingsreis die de Engelsman “Henry Hudson” in 1609 met dit schip, naar Amerika heeft uitgevoerd. Deze reis heeft uiteindelijk geleid tot het stichten van een Nederlandse kolonie aldaar. Met als belangrijkste stad “Nieuw Amsterdam”, het huidige “New York”.

De “Halve Maen” ligt afgemeerd in Volendam. Volendam heeft buiten de vele toeristen winkeltjes nog veel meer te genieten. Zo is daar het prachtige Volendam museum waar het vissersverleden van dit merkwaardige dorp op enthousiaste wijze tot leven wordt geroepen. Dat kunnen we ons natuurlijk niet laten ontgaan.
Wie Volendam zegt, zegt Vis. Het nuttigen van een van Volendams beroemde visgerechten of stoverijen is een ontdekkingsreis op zichzelf. Ook die laten wij u niet ontgaan.

€16