besloten leden- bijeenkomst

Praktische informatie

Datum

besloten leden- bijeenkomst

Locatie

Kosten p.p

€ 0

Algemene Ledenvergadering 4 november 2023

Inhoud

Programma zaterdag 4 november:

11.00-12.00 uur workshop /kledingdemonstratie (vóóraf aanmelden)

12.00-12.45 uur Lunch in de Romeins herberg (niet verplicht); deelname kost 10 euro, welke vóóraf voldaan dient te worden (vóóraf aanmelden bij tickets op VVvA site)

12.45-14.15 uur Algemene Ledenvergadering (vóóraf aanmelden) 14.15 uur Korte pauze

14.30-16.00 uur Middaglezing; Mode van gras, bast en bloemen: Kleding in het Europees neolithicum door Kelvin Wilson

16.00-17.00 uur Vriendenborrel in de Romeinse herberg (alleen voor leden)

Over de Spreker

Algemene Ledenvergadering 4 november 2023

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING ZATERDAG 4 NOVEMBER 2023
1. Opening en welkom door de voorzitter, Leo van Sister
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag van de ALV d.d. 1 april 2023 (secretaris)
4. Ingekomen en uitgegane stukken (secretaris)
5. Terugblik op 2023 (voorzitter)
6. Bestuursmededelingen, o.a.
a. SvZ invulling vacatures in bestuur en commissies
b. Introductie en verkiezing Bert Huisman, kandidaat-voorzitter
c. NoVA plannen voor 2024; Maritgen Rodenburg
d. Vrijwilligersbeleid in 2024 door Olga Kat
7. Beleidsvoornemens van het Bestuur voor 2024
– O.a. jubileumgeschenk aan Archeon in 2024
Invoering & stemming nieuw urenregistratiesysteem voor alle VVvA vrijwilligers (BOOQ)
8. Financiële zaken (Voorstel Begroting 2024) door Henk van den Bos
9. Vooruitblik 2024, terugblik 2023 door Jack Veldman, directeur Archeon
10. Rondvraag
11. Sluiting vergadering rond 14.15 uur

Spreker

Tickets bestellen

Klik hier voor tickets

Kosten

€ 0

Datum

Tijd

Locatie