Leden bijeenkomst VVvA | Vriendendag

Praktische informatie

Leden bijeenkomst VVvA | Vriendendag


Locatie

Kosten p.p

Algemene Ledenvergadering én VVvA-Vriendendag, zaterdag 6 november 2021

Inhoud

Agenda

Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Archeon op 6 november 2021

1. Opening en welkom door de voorzitter, Leo van Sister
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 november 2020
4. Ingekomen en uitgegane stukken
5. Bestuursmededelingen, o.a.
a. Stand van zaken invulling vacatures in bestuur en commissies
b. Presentatie activiteitenprogramma 2022 door Wiel v.d. Mark
c. Plannen PR, social media & ledenwerfcommissie door Marjolein van der Wilk
d. Stand van zaken vrijwilligersbeleid in 2021 e.v. door Servais Vermeulen
6. Beleidsvoornemens van het Bestuur voor 2022 - Nieuwe plannen 2022
7. Financiële zaken (Voorstel Begroting 2022) door Henk van den Bos Cijfers binnenkort beschikbaar op de website en uitreiking voor aanvang van de ALV
8. Vooruitblik 2022, uitbreiding Archeon en terugblik 2019 door Jack Veldman, directeur Archeon
9. Rondvraag
10. Sluiting vergadering rond 12.00 uur

Toelichting punt 5.a. Vacatures in bestuur en commissies.

De secretaris, Frédérique Dekker, heeft haar functie om gezondheidsredenen helaas moeten opgeven. VVvA is thans op zoek naar een nieuwe secretaris, het profiel staat gepubliceerd op de homepage van onze website. Iets voor jou?

Mocht je hiervoor belangstelling hebben, mail dan een kort bericht met motivatie naar voorzitter@vrienden-archeon.nl

Over de Spreker

Dit evenement is voorbij.

Algemene Ledenvergadering én VVvA-Vriendendag, zaterdag 6 november 2021

Geacht VVvA-lid,

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering en Vriendendag van de VVvA, die zal worden gehouden op: in het klooster dan wel in de Romeinse herberg in Archeon (bij de ingang van het park zal worden aangegeven waar de vergadering plaatsvindt).
Met name ook de vele nieuwe leden en vrijwilligers worden van harte uitgenodigd om deze Vriendendag en ALV bij te wonen en kennis te maken met de vereniging en de andere leden.

09.30 uur U bent welkom en de koffie/thee met het bekende appelgebak staan klaar.

10.00 uur Aanvang van de vergadering, graag tijdig aanwezig zijn. Zie agenda hiernaast.

12.00 – 13.00 uur Lunch (indien je mee luncht, graag tijdig vóóraf opgeven via Tickets hieronder / N.b. eigen bijdrage 10 euro p.p.).

13.30 – 15.00 uur Lezing over Historisch watermanagement in Jordanië; informatie: https://bit.ly/3uPjn2H

15.15 uur Borrel voor de VVvA leden en vrijwilligers in het park.

Aanmelden voor de ALV is wel zo wenselijk.

Namens het bestuur, Leo van Sister
Voorzitter – Vereniging Vrienden van Archeon

Spreker

Tickets bestellen

Klik hier voor tickets

Kosten

Datum

Tijd

Locatie