Leden bijeenkomst VVvA

Praktische informatie

Datum

Leden bijeenkomst VVvA

Locatie

Kosten p.p

ALV – VVvA – 1 april 2023 (middag)

Inhoud

VVvA – ALV 1 april 2023 |13.00 – 14.30 uur | Agenda
1. Opening en welkom door de voorzitter, Leo van Sister
2. Vaststelling agenda
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 5 november 2022
4. Ingekomen en uitgegane stukken
5. Korte terugblik 2022 (voorzitter)
6. Verslag commissies • Vrijwilligersbeleid (Olga Kat) • Activiteitencommissie: Programma 2023: lezingen, excursies, etc. (Wiel v.d. Mark) • Presentatie Groenplan voor onze vrijwilligers (Karin Kok en Henk v.d. Bos)
7. Financiële zaken (verslag penningmeester 2022, verslag kascommissie) Cijfers binnenkort op de website (bij het ledengedeelte)
8. Bestuur mededelingen • bestuur: Servais Vermeulen treedt terug als bestuurslid; het bestuur is verder compleet • Vacature voorzitter; Leo van Sister treedt terug m.i.v. de ALV voorjaar 2024 • suggesties voor jubileumcadeau voor Archeon 2024 (30 jaar)
9. Toelichting op de plannen en activiteiten voor 2022 door Jack Veldman, directeur van Archeon
10. Rondvraag
11. Sluiting vergadering rond 14.30 uur

Over de Spreker

ALV – VVvA – 1 april 2023 (middag)

Het Dagprogramma luidt als volgt:

12.00 uur Lunchmogelijkheid in de herberg, indien vooraf opgegeven en betaald.
eigen bijdrage 10 euro p.p.; graag tijdig vooraf opgeven via tickets | Vrienden van Archeon (vrienden-archeon.nl)

13.00 uur Aanvang van de ALV vergadering, graag tijdig aanwezig zijn. Zie agenda.

14.30- 16.00 uur Lezing; Zingen met Hildegard van Bingen, middeleeuwse harmonie van de hemelse openbaringen – Muzikale lezing dr. Hanna Rijken16.00 – 17.00 uur Vriendenborrel; informeel samenzijn.

Spreker

Tickets bestellen

Klik hier voor tickets

Kosten

Datum

Tijd

Locatie