Leden bijeenkomst VVvA | Lezing | Vriendendag

Praktische informatie

Leden bijeenkomst VVvA | Lezing | Vriendendag


Locatie

Kosten p.p

ALV-VVvA & Vriendendag – 9 april 2022

Inhoud

Agenda

1. Opening en welkom door de voorzitter, Leo van Sister 2. Vaststelling agenda 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 november 2021 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Korte terugblik 2021 (voorzitter) 6. Verslag commissies • Vrijwilligersbeleid (Servais Vermeulen) • Activiteitencommissie: Programma 2022: lezingen, excursies, etc. (Wiel v.d. Mark) • PR & Werving (Marjolein van der Wilk) 7. Financiële zaken (verslag penningmeester 2021/2022, verslag kascommissie) Cijfers binnenkort op de website (ledengedeelte) 8. Bestuur mededelingen - Verkiezing nieuwe bestuursleden; het bestuurt stelt Armand Simonis voor als secretaris van VVvA - Openstaande vacatures - Jubileumcadeau voor Archeon 2022 9. Toelichting op de plannen en activiteiten voor 2022 door Jack Veldman, directeur van Archeon 10. Rondvraag 11. Sluiting vergadering rond 12.00 uur

Het Dagprogramma luidt als volgt:

09.30 uur U bent welkom en de koffie/thee met het bekende appelgebak staan klaar. 10.00 uur Aanvang van de vergadering, graag tijdig aanwezig zijn. Zie agenda. 12.00– 13.00 uur Lunch (indien vooraf opgegeven en betaald)

13.30 uur Lezing; tafelen, honing met Saskia Beertsen, samen met de bijenwerkgroep; deels binnen en buiten. 15.00 uur Vriendenborrel; informeel samenzijn.

Over de Spreker

ALV-VVvA & Vriendendag – 9 april 2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en VVvA-Vriendendag, zaterdag 9 april 2022

Geacht VVvA-lid,
Namens het bestuur nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van de VVvA, die zal worden gehouden op: zaterdag 9 april 2022 om 10.00 uur in de Romeinse herberg in Archeon.

Graag uiterlijk 8 april 2022 aanmelden voor de ALV vergadering (en apart aanmelden voor de lunch-11 euro eigen bijdrage) met behulp van de speciale button op de agendapagina van onze website.

Zie voor aanmelding voor ALV en voor lunch op onze pagina: https://www.vrienden-archeon.nl/tickets/

Namens het bestuur, Leo van Sister, voorzitter.

Spreker

Tickets bestellen

Klik hier voor tickets

Kosten

Datum

Tijd

Locatie