Praktische informatie

Datum

Lezing

Locatie

Kosten p.p

De herontdekking van de Romeinse limes in de 16de eeuw in de steden langs Rijn en Donau

Inhoud

De belangstelling voor de Romeinse limes is niet alleen van nu. Al in de 16de en 17de eeuw herleeft de belangstelling voor de klassieke oudheid. Oudheidkundigen en kunstenaars in de Lage Landen en in het Duitse rijk komen zo op het spoor van de Romeinse limes. In de steden langs de Rijn en Donau kreeg ook de eigen antieke oorsprong als Romeinse stad of legerplaats meer en meer belangstelling.

Dat was niet alleen uit historische interesse want die zoektocht naar het vermeende Romeinse verleden had veelal politieke motieven. Zo kon een Romeinse oorsprong duidelijke voordelen opleveren in de regionale machtsverhoudingen. In deze lezing zullen deze verschillende vormen van antieken receptie door stedelijke autoriteiten nader worden toegelicht, inclusief de vele 'vergissingen' hierbij. Ook is er aandacht voor de uitbeelding van die band met de Romeinse oudheid in de architectuur.

Over de Spreker

De herontdekking van de Romeinse limes in de 16de eeuw in de steden langs Rijn en Donau

Konrad Ottenheym is hoogleraar architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij is een specialist op het gebied van de Nederlandse zeventiende-eeuwse architectuur, haar bronnen in de Italiaanse renaissance en haar invloed in Europa. Hij is auteur van diverse monografieën over Nederlandse architecten uit de Gouden Eeuw, Philips Vingboons, Pieter Post en Jacob van Campen, alsmede over de invloed van Italiaanse architectuurverhandelingen in de zeventiende-eeuwse Nederlandse architectuur.

Hij werkte mee aan de Engelse edities (Architectura et Natura Publishers, 2004 en 2007) van Vincenzo Scamozzi’s verhandeling L’Idea della architettura universale, het belangrijkste handboek over klassieke ontwerptheorieën in het zeventiende-eeuwse Nederland. Hij is co-auteur met Krista De Jonge (België) van Unity and Discontinuity, Architectural Relationships between the Southern and Northern Low Countries 1530-1700 (Brepols Publishers, 2007) over de migratie van architecten en architecturale ideeën en modellen uit de Lage Landen door Europa. In 2013 publiceerden ze The Low Countries at the Cross Roads. Netherlandish Architecture as an Export Product in Early Modern Europe (1480-1680), een boek over de bijdragen van Nederlandse architecten en beeldhouwers aan de architectuur elders in Europa in de zestiende en zeventiende eeuw. Momenteel bereidt hij een vergelijkende studie voor over de receptie van de voormalige Romeinse limes in de vroegmoderne architectuur (in heel Europa en de Maghreb).

Spreker

Tickets bestellen

Klik hier voor tickets

Kosten

Datum

Tijd

Locatie