Praktische informatie

Lezing


Locatie

Kosten p.p

“Leren van het landschap”

Inhoud

Hoe maken we gebruik van historische kennis voor het oplossen van moderne problemen.

Het landschap van west Nederland wordt gekenmerkt door laaggelegen veengebieden en (grote) steden. In een periode van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling staat dit typisch Hollandse landschap sterk onder druk. Deze bedreigingen zijn echter niet nieuw voor Nederland.

Vanaf dat de Romeinen grootschalig begonnen te ontginnen, werd het land bedreigd en zijn er grote landschappelijke veranderingen opgetreden. Kennis over deze veranderingen en over hoe mensen zich daaraan aanpasten kan nu helpen bij het ontwikkelen van streekeigen oplossingen. Veel van deze kennis kan verkregen worden uit landschapsarcheologisch onderzoek en bestudering van oude kaarten en schilderijen. Met deze kennis kan erfgoed ook ingezet worden om een bijdrage te leveren aan adaptieve strategieën of als streekeigen inspiratie voor moderne ingenieurs.

Over de Spreker

Spreker

Tickets bestellen

Klik hier voor tickets

Kosten

Datum

Tijd

Locatie