Praktische informatie

Speedlezing


Locatie

Kosten p.p

Minerva, de Matrona van Heerlen- Globalisatie in de Romeinse wereld

Inhoud

De Matronae zijn moedergodinnen van Germaanse afkomst, die zich door hun speciale namen en kledij laten onderscheiden van andere moedergodinnen in het Romeinse Rijk. Door hun kledij, en specifiek het grote ronde hoofddeksel, kunnen ze geïdentificeerd worden met de Ubiërs, een Germaans volk dat in 19 v. Chr. de Rijn overstak en zich grofweg in het gebied tussen Neuss, Bonn en Heerlen vestigde.

Door hun vestiging in het Romeinse Rijk werden de Ubiërs al snel onderdeel van wat tegenwoordig de ‘geglobaliseerde Romeinse wereld’ wordt genoemd. In de tweede eeuw na Chr. vindt er iets merkwaardigs plaats in het Ubisch gebied. Stenen Matronae-heiligdommen worden gebouwd en er worden circa 500 zogenaamde ‘votiefaltaren’ (stenen altaren als gift aan de goden) geplaatst bij de heiligdommen! Als geheel vormen deze altaren met hun inscripties maar liefst 1/3 van alle inscripties gevonden in de Romeinse provincie Germania. Terwijl de votiefaltaren erg Romeins zijn, behouden de moedergodinnen Germaanse namen en kledij.

In deze lezing zal besproken worden hoe de Romeinse wereld als ‘geglobaliseerd’ gezien kan worden, hoe hierin ‘glokale’ (globale maar ook lokale) fenomenen tot uiting kwamen, en hoe een klein beeldje uit het Thermenmuseum hier een voorbeeld van is.

Over de Spreker

Spreker

Tickets bestellen

Klik hier voor tickets

Kosten

Datum

Tijd

Locatie