Het eerste ijzer gebruik en de productie hiervan in Nederland in de ijzertijd en Romeinse tijd.

Archeologiehuis Zuid-Holland bij Archeon

Vanaf de ijzertijd (800 v. Chr.) wordt er ijzer gebruikt in Nederland. In onze buurlanden beginnen mensen in deze periode zelf met het produceren van ijzer door het gebruik van lokale bronnen. Opvallend is, dat dit in Nederland niet het geval lijkt te zijn, terwijl ijzerbronnen toch voorhanden zijn. Er wordt zelfs gedacht dat ijzer wordt geïmporteerd.

Vanaf de middeleeuwen is er bewijs voor het produceren van ijzer van lokale bronnen in ons land, maar over de voorgaande periodes, de Romeinse tijd en de IJzertijd weten we niks. Hoe zit dit? Waar komt de eerste ijzerproductie vandaan in Nederland? Hoe oud is deze? En hoe werd ijzer voor het eerst gebruikt?