De gilden en ambachten van de vrijwilligers

Gildenstructuur & de verschillende groepen

Gildenstructuur

Gildenstructuur

VVvA kent ook enkele ambachten waarvan de vrijwilligers werken in een gilde. In de Middeleeuwen, maar ook al ver daarvoor, waren veel ambachtslieden en koopmannen aangesloten bij een gilde. Een gilde was eigenlijk een soort vereniging van mensen die hetzelfde beroep uitoefenden. Het gilde stelde regels op voor zijn leden en zorgde voor de uitwisseling van kennis en ervaring.

De VVvA stimuleert daar waar mogelijk de gilden voor de specifieke ambachten die in Archeon te zien zijn.  Leden van de gilden vormen met elkaar een team en werken samen om dat ambacht in Archeon nóg interessanter en leuker te maken.

De leden wisselen hun kennis en ervaring met elkaar uit, vangen nieuwe vrijwilligers voor hun gilde op en werken die in en stemmen met elkaar ook hun opkomst in Archeon af zodat er een meer optimale bezetting van alle locaties in Archeon komt.

De vereniging beoogt hiermee, samen met de vrijwilligers, directie en medewerkers van Archeon om dus een betere bezetting van de locaties te realiseren en daarmee de bezoekers een nog leukere dag te bezorgen.

iNieuwe vrijwilligers dienen zich eerst aan te melden bij de vrijwilligerscommissie voor een kennismaking- en intakegesprek. Als de vrijwilliger is toegelaten. Voor meer informatie over vrijwilligerswerk, ga naar de pagina vrijwilligerswerk.