De gilden en ambachten van de vrijwilligers

Gildenstructuur & de verschillende groepen

Gildenstructuur

Gildenstructuur

Vrijwilligers van VVvA die in Archeon actief zijn worden ingedeeld naar ambachten en de bijbehorende gilden. In de Middeleeuwen, maar ook al ver daarvoor, waren veel ambachtslieden en koopmannen aangesloten bij een gilde. Een gilde was eigenlijk een soort vereniging van mensen die hetzelfde beroep uitoefenden. Het gilde stelde regels op voor zijn leden en zorgde voor de uitwisseling van kennis en ervaring.

De VVvA volgt die structuur met gilden ook en wil bevorderen dat voor alle drie de tijden in Archeon en voor elke locatie een gilde komt voor de specifieke ambachten die in Archeon te zien zijn. De leden van de gilden vormen een team en werken samen om dat ambacht in Archeon – samen met de vaste medewerkers nóg interessanter en leuker te maken.

De leden wisselen hun kennis en ervaring met elkaar uit, vangen nieuwe vrijwilligers voor hun gilde op en werken die in en stemmen met elkaar ook hun opkomst in Archeon af zodat er een meer optimale bezetting van alle locaties in Archeon komt.

De vereniging beoogt hiermee, samen met de vrijwilligers, directie en medewerkers van Archeon om dus een betere bezetting van de locaties te realiseren en daarmee de bezoekers een nog leukere dag te bezorgen. Het zal een aantal jaren duren voordat alle gilden goed draaien en voldoende leden hebben. We roepen alle vrijwilligers op om actief mee te doen en initiatief te nemen met elkaar.

Nieuwe vrijwilligers dienen zich eerst aan te melden bij de vrijwilligerscommissie voor een kennismaking- en intakegesprek. Als de vrijwilliger is toegelaten, wordt deze aan een (bestaand) gilde toegevoegd. Voor meer nformatie over vrijwilligerswerk, ga naar de pagina vrijwilligerswerk.