Algemene informatie

Administratie en betalingen

Informatie omtrend lidmaatschap

informatie omtrend lidmaatschap

De Ledenadministratie

Als u lid wordt van de VVvA of als u tevens vrijwilliger wordt, worden uw gegevens opgenomen in de ledenadministratie. Leden, die werken als parkvrijwilliger sluiten daarover een aparte overeenkomst. Bovendien houden ze zelf gegevens bij over hun aanwezigheid in een geautomatiseerd kalendersysteem. Gegevens over de betaling van de vrijwilligersvergoeding worden bewaard in de boekhouding. De VVvA houdt zich bij de registratie van uw gegevens en de inrichting van de diverse al dan niet geautomatiseerde administraties strikt aan de privacywetgeving. Bovendien wordt u bij uw aanmelding als lid, c.q. als vrijwilliger gevraagd toestemming te geven voor de registratie van uw gegevens.

Voor meer informatie zie ons Privacy beleid

Wijziging van uw gegevens

Als uw gegevens wijzigen – u heeft een nieuw woonadres, of u heeft een nieuw mailadres, of u wil een andere lidmaatschapsvorm – geef die wijziging dan zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie ledenadministratie@vrienden-archeon.nl Het lidmaatschap kan overigens alleen schriftelijk worden opgezegd. Dat doet u hetzij via een mail, gericht aan de ledenadministratie, hetzij per post middels een brief, gericht aan de secretaris. Hetzelfde geldt voor het opheffen van uw
automatische incasso.

Contributie betaling

De contributie geldt per kalenderjaar. Als iemand in de loop van een kalenderjaar lid wordt, de contributie gereduceerd volgens onderstaande regels.
• Wie in het 1 e of 2 e kwartaal lid wordt, betaalt 100% van de geldende contributie
• Wie in het 3 e kwartaal lid wordt, betaalt 50% van de geldende contributie
• Wie in het 4 e kwartaal lid wordt, betaalt 25% van de geldende contributie

Automatische incasso

De VVvA is een non-profitorganisatie die volledig gerund wordt door vrijwilligers.
Het werken met acceptgiro’s is relatief duur en het is zonde van het contributiegeld om het daaraan uit te geven. Het bijhouden van spontane betalingen is, gezien het feit dat de vereniging meer dan 300 leden heeft, te tijdrovend voor de vrijwilligers van de ledenadministratie en boekhouding. De VVvA heeft dan ook
een voorkeur voor het gebruik van de automatische incasso bij het betalen van de contributie. Bij uw aanmelding als lid wordt u gevraagd om daarvoor toestemming te geven.

Betalingen

Voor betalingen aan VVvA graag het volgende rekeningnummer gebruiken: 
VVvA, rekeningnummer: NL35 INGB 0004921170 (ING) met vermelding van het onderwerp.