Agenda

Activiteiten overzicht

Aankomende evenementen 2020

Wolven en slakken op de Veluwe

4 maart – 20:00 – 22:00

Op de Veluwe is in de vroege middeleeuwen op grote schaal ijzer gemaakt uit klapperstenen. Deze ijzererts werd uitgegraven uit lange rijen met kuilen die nu nog zichtbaar zijn op de stuwwal. In de lezing aandacht voor de archeologische overblijfselen van deze ijzerproductie.

Nieuwe inzichten in de prehistorie van de Betuwe

8 april – 20:00 – 22:00

In de Betuwe is de afgelopen drie decennia veel archeologisch veldwerk verricht en niet alleen in het tracé van de Betuweroute. Dat heeft resultaten opgeleverd die bovengronds weer vorm zouden kunnen krijgen in archeologische belevingsparken zoals Archeon.

Professor Herman Pleij over liefde & lust in de late Middeleeuwen

17 april – 20:00 – 22:15 

Eeuwenlang hield de kerk het lichaam gevangen. Het huwelijk diende voor de voortplanting en het dempen van lusten. Genot was uit den boze. Maar beschikte het lichaam niet over…

De Zwammerdamschepen en Archeon

18 april – 13:30 – 15:00 (ALV lezing)

De lezing heeft als onderwerp de Romeinse schepen van Zwammerdam die in de jaren ’70 op zorglocatie Landgoed Hooge Burch, Ipse de Bruggen te Zwammerdam werden aangetroffen

Baden in luxe in een Romeinse provinciestad

6 mei – 20:00 – 22:00

Toen de verwoestende uitbarsting van de Vesuvius in 79 na.Chr. een einde maakte aan het leven in Pompeï, was de bouw van een nieuw, groot, openbaar badgebouw nog in volle gang.

De Mesolithische hut in Nederland

10 juni – 20:00 – 22:00

De onderkomens van de Mesolithische mens in Nederland zijn notoir ongrijpbaar. Slechts zeer zelden zijn er in onze contreien resten gevonden van de structuren waarin werd gewoond, overnacht, gekookt en onderwezen.

Franciscaners op de Voorstraat

19 augustus – 20:00 – 22.00

In samenwerking met Museumpark Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing en kloosterbezoek door dr. Marc Dorst..

Baden op z’n Romeins in Coriovallum

2 sept – 20:00 – 22:00

In het centrum van Heerlen bevinden zich de restanten van een Romeins publiek badhuis. Het is het bestbewaarde gebouw uit de Romeinse tijd van Nederland. In deze lezing komt het nieuwe onderzoek en alle onderzoeksresultaten uitgebreid aan bod.

Reizen en koken langs de Romeinse Limes

7 okt – 20:00 – 22:00

Deze lezing gaat over het tweede Romeinse kookboek boek van Claudia Vandepoel, we reizen mee met een neef van Keizer Hadrianus die langs de Limes, over de Rijn, vaart en op weg is naar Hadrians Wall.

Van de doden naar de levenden.

4 nov – 20:00 – 22:00

In 2015 werden archeologen van ADC ArcheoProjecten verrast door de vondst van een grafveld uit de periode van de hunebedbouwers. Iets dergelijks was nog nooit gevonden in Noordwest-Europa en de 140 aangetroffen graven boden zijn uniek.

Tussen Kaupang en Dorestad

7 nov – 13:30 – 15:00 (ALV lezing)

Tijdens deze lezing vertelt de spreker over de contacten en wederzijdse relaties tussen de Vikingstad Kaupang in Noorwegen en het middeleeuwse Dorestad in Nederland.

Nieuws uit Egypte

2 dec – 20:00 – 22:00

Al sinds 1975 voert het Rijksmuseum van Oudheden in Sakkara een project uit, waarbij elk jaar een aantal weken wordt gegraven en onderzoek gedaan. In deze lezing zal Lara Weiss vertellen over de geschiedenis van de opgravingen.