De Gouden Eeuw van de Romeinen in de Lage Landen

Archeologiehuis - het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1. Graag je museumjaarkaart meenemen

De gouden eeuw van de Romeinen in de Lage Landen' van Tom Buijtendorp is een prachtig geïllustreerd boek over de bloeiperiode van Germania Inferior.

Na een zware crisis beloofde keizer Hadrianus een gouden eeuw die daadwerkelijk volgde. Gedreven door nieuwe ontdekkingen duikt Tom Buijtendorp in deze intrigerende periode en vergeet niet de rauwe kantjes. Als voorbeeld neemt hij de lezer mee door de Lage Landen, inclusief nog nauwelijks bekende plekken waar de Romeinse bloei tot leven komt.

Gratis

Varen op de Romeinse Rijn en de Noordzee

Archeologiehuis - het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1. Graag je museumjaarkaart meenemen

In zijn lezing zal Tom Hazenberg een bloemlezing geven over de scheepvaart van de Limes, de verbinding naar zeehavens en de Noordzee. Daarbij is ook aandacht voor diverse publieksprojecten waarvoor de Romeinse schepen aanleiding vormden.

Na de pauze neemt hij het publiek mee langs de Muur van Hadrianus. In 2017 liep hij van Noordzee tot Ierse Zee en legde deze reis vast in zijn vlog Hadrians Wall Walk (zie www.RomeinseKust.nl in archief 2017). Hazenberg kijkt vanavond terug op deze unieke ervaring.

Gratis

Nieuwe inzichten in de prehistorie van de Betuwe

Archeologiehuis - het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1. Graag je museumjaarkaart meenemen

In de Betuwe is de afgelopen drie decennia veel archeologisch veldwerk verricht en niet alleen in het tracé van de Betuweroute. Dat heeft resultaten opgeleverd die bovengronds weer vorm zouden kunnen krijgen in archeologische belevingsparken zoals Archeon. Ze komen aan bod na een overzicht van de prehistorie van de streek, die door goede conservering van botmateriaal in kleigrond meer van het vroegere leven prijsgeeft dan de zandgronden.

Als elementen met bovengrondse potentie figureren: een offerplaats met vermoede zweethutten uit de midden bronstijd, driepalige hooirekken(?) uit de late bronstijd en vroege ijzertijd, alsmede even oude paden en aanlegplaatsen of wasplaatsen van tienduizenden hergebruikte kookstenen – in de van nature steenloze Betuwe.

Gratis

Romeinse zwangerschap en geboorte rituelen.

Museumpark Acheon Archeonlaan 1 Alphen a.d. Rijn

Let op: deze daglezingen worden om 11.00 en 15.00 uur gehouden in Archeon.

Tijdens deze lezing vertelt de spreker over het zwanger worden en bevallen in Romeinse tijden. En zij vertelt over de typische Romeinse taferelen die daarbij kwamen kijken.

Het krijgen van een baby is tegenwoordig een blijde gebeurtenis waar iedereen naar uitkijkt. Maar was dat bij de Romeinen ook zo? Keken Romeinen ook zo reikhalzend uit naar de komst van een nieuw gezinslid? Het krijgen van een kind in de Romeinse wereld, ging gepaard met bijgeloof en tal van rituelen. Er diende onder de juiste goddelijke voortekenen gehuwd te worden, en eenmaal getrouwd diende het jonge paar zo spoedig mogelijk voor nageslacht te zorgen. Ging dat niet vanzelf dan werden artsen, vroedvrouwen en goden veelvuldig geraadpleegd. Een proces dat zich gewoon voortzette gedurende de hele zwangerschap en zelfs tot ver na de bevalling.

Wat waren de gedachten hierachter? Waar geloofde men precies in? Met welke gevaren werden zwangere Romeinse vrouwen dagelijks geconfronteerd en wat vertellen schriftelijke bronnen en kunstobjecten ons over het wonder dat zwangerschap heet? Vragen als deze zullen de revue passeren gedurende de lezing over conceptie, zwangerschap en geboorte bij de Romeinen.

Gratis

Romeinen in Medel

Archeologiehuis - het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1. Graag je museumjaarkaart meenemen

De afgelopen decennia zijn in Medel twee grote bedrijventerrein ontwikkeld. Dat heeft geleid tot veel archeologisch onderzoek waarbij prachtige vondsten en evenzovele verhalen naar boven zijn gekomen. Met de opgraving van vier grafvelden en vier nederzettingen is Medel, gelegen vlakbij Tiel, een van de best onderzochte stukjes Betuwe.

Aan de hand van de vondsten zal een verhaal gepresenteerd worden over de geschiedenis van de plek waar eens Romeinse soldaten kwamen, waar Friezen hun tijdelijk onderkomen op sloegen en waar Bataven het gebied opbouwden door nederzettingen, akkers en grafvelden aan te leggen.

Gratis

Baden in luxe in een Romeinse provinciestad

Archeologiehuis - het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1. Graag je museumjaarkaart meenemen

Toen de verwoestende uitbarsting van de Vesuvius in 79 na.Chr. een einde maakte aan het leven in Pompeï, was de bouw van een nieuw, groot, openbaar badgebouw nog in volle gang. Als deze ‘Centrale Thermen’ – de naam is modern – waren voltooid, zouden zij in voorzieningen en luxe niet hebben ondergedaan voor menig openbaar bad in Rome.

Bovendien is het een van de weinige gebouwen uit de Romeinse oudheid dat nooit is afgebouwd, waardoor allerlei details met betrekking tot de bouwpraktijk, techniek en decoratie kunnen worden bestudeerd. Opgravingen op het sportveld van de thermen leverden tot slot nieuwe kennis op over de eerdere bebouwing van het kavel, een terrein dat al eeuwen in gebruik was voordat besloten werd tot de aanleg van deze nieuwe thermen, in het hart van Pompeï.

Gratis