Nieuwe inzichten in de prehistorie van de Betuwe

De lezing is DIGITAAL, via deze link: bit.ly/3fCFPGB of te volgen via Archeo-video: bit.ly/3e77Dkm

In de Betuwe is de afgelopen drie decennia veel archeologisch veldwerk verricht en niet alleen in het tracé van de Betuweroute. Dat heeft resultaten opgeleverd die bovengronds weer vorm zouden kunnen krijgen in archeologische belevingsparken zoals Archeon. Ze komen aan bod na een overzicht van de prehistorie van de streek, die door goede conservering van botmateriaal in kleigrond meer van het vroegere leven prijsgeeft dan de zandgronden.

Als elementen met bovengrondse potentie figureren: een offerplaats met vermoede zweethutten uit de midden bronstijd, driepalige hooirekken(?) uit de late bronstijd en vroege ijzertijd, alsmede even oude paden en aanlegplaatsen of wasplaatsen van tienduizenden hergebruikte kookstenen – in de van nature steenloze Betuwe.

Gratis

Van depot naar museum Huis van Hilde

Museumpark Acheon Archeonlaan 1 Alphen a.d. Rijn

Tot 2015 stond het archeologisch depot voor bodemvondsten van de Provincie Noord-Holland in Wormer. Het depot was alleen op afspraak toegankelijk voor publiek.
Nu ontvangt Archeologiemuseum Huis van Hilde (tevens depot) in Castricum vanaf januari 2015 meer dan 30.000 bezoekers per jaar.

Welke keuzes zijn voorafgaand aan de opening gemaakt en hoe loopt het nu? Welke wettelijke taken worden uitgevoerd door de Provincie en welke worden uitbesteed. Denk aan beheer en behoud van voorwerpen, welke mensfiguren, inzet personeel, organisatie, tijdelijke tentoonstellingen, doelgroepen, activiteiten etc.
Welke wijzigingen zijn er sinds opening doorgevoerd? Wat gaat er goed, waar loopt de organisatie tegen aan.

Gratis

Wee de overwonnenen- Germanen, Kelten en Romeinen in de Lage landen

Museumpark Acheon Archeonlaan 1 Alphen a.d. Rijn

In Wee de overwonnenen vertelt de talentvolle archeoloog Alexander van de Bunt het verhaal van de vroege bewoners van onze streken. Wij kennen deze volkeren vooral door de ogen van de Romeinen, met name via Julius Caesar en Tacitus. Maar wie waren de bewoners van de Lage Landen? Wat waren hun gebruiken? Welke taal spraken ze? Welke goden vereerden ze? En vooral: waar kwamen ze precies vandaan? Op levensechte wijze beschrijft Alexander van de Bunt vele cruciale gebeurtenissen, zoals de Slag bij het Teutoburgerwoud en de Bataafse Opstand.

Hij schrijft over de relatie tussen Germanen, Kelten en Romeinen en laat zien dat globalisering en migratie van alle tijden zijn. Wee de overwonnenen is een diepgravend boek voor iedereen die meer wil weten over de Bataven, de Friezen, de Cananefaten en andere stammen in het huidige Nederland en België rond het begin van de jaartelling.

Gratis

Van Rotta tot Roffa- – Archeologisch onderzoek in Rotterdam

Museumpark Acheon Archeonlaan 1 Alphen a.d. Rijn

Over de lezing:

Tijdens deze lezing neemt Maaike je mee in het verhaal over het ontstaan van Rotterdam.
Begin jaren negentig onderzoeken archeologen de dam waar Rotterdam zijn naam aan dankt. Diep in de bouwput van de Willems spoortunnel doen ze een bijzondere ontdekking: onder de dam ligt een compleet bootje! Het punterachtige vaartuig was gebruikt om het laatste gat te dichten. Het scheepshout onthult bovendien wanneer de dam is aangelegd: rond 1270.

Het scheepje is een bijzondere Rotterdamse vondst: de punter is - bijna letterlijk - de basis van onze wereldhavenstad. Op de dam in de Rotte bouwen de eerste Rotterdammers hun huizen en ontstaat uiteindelijk de stad.

Gratis