Over ons

Vereniging Vrienden van Archeon

 Wij vinden Museumpark Archeon een van de meest boeiende en leuke openluchtparken in Europa. Maar we doen er graag nog een schepje bovenop: Archeon is volgens ons uniek in zijn soort. Want ken jij een ander park waar je de geschiedenis bijna kunt aanraken? Waar je voor een paar uur de illusie kunt hebben dat je in een tijdmachine naar het verleden bent gestapt?

Omdat we Archeon zo bijzonder vinden, hebben we destijds de vereniging vrienden van Archeon (VVvA) opgericht. Als vrienden ondersteunen we Archeon met vrijwilligerswerk, donaties, legaten, enthousiasme en veel goede wil. En als we dan door het park lopen en zien hoe mooi het is, zijn we trots dat wij daaraan ook een steentje hebben mogen bijdragen..

Diversiteit bij de vereniging VVvA

  • individuele competenties en kwaliteiten van vrijwilligers staan voorop;
  • de nadruk ligt op het gelijk behandelen van een ieder;
  • geen expliciete aandacht voor verschillen tussen groepen als het gaat om het aannemen van nieuwe vrijwilligers en leden;

 Naast het ondersteunen van Archeon organiseert de VVvA voor de eigen leden lezingen over historische onderwerpen, workshops en excursies. De VVvA heeft ook een eigen blad – NoVA – met historische artikelen en wetenswaardigheden.
De organisatie van de diverse activiteiten is in handen van het bestuur en een aantal commissies. De leden van bestuur en commissies zijn allen vrijwilligers en ontvangen maar een bescheiden vergoeding voor te maken onkosten.

VVvA Activiteitencommissie zoekt nieuwe leden

Je bent een creatief en een organisatietalent en gek op geschiedenis, dan ga je je zeker thuis voelen bij de activiteitencommissie van VVvA. Je kunt meewerken als commissielid of op projectbasis vrijwilligen. Heb je interesse, wil je een kennismakingsgesprek of een keer met de commissie mee vergaderen, laat het Wiel v.d. Mark weten.

Lees hier het uitgebreide profiel voor deze vrijwilligers

Staand v.l.n.r. Henk v.d. Bos (penningmeester), Olga Kat (hoofd vrijwilligers) Armand Simonis (secretaris), Bert Huisman (voorzitter), Wiel v.d. Mark (hoofd activiteitencommissie).

Vereniging Vrienden van Archeon verwerkt uw persoonsgegevens voor haar leden en vrijwilligers doordat u gebruik maakt van onze verenigingsdiensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Die informatie over onze leden en vrijwilligers wordt in een besloten en beveiligde ledenadministratie opgeslagen en bewaard. Onze vereniging heeft haar privacybeleid laten toetsen door de AVG voor verenigingen en is daar lid van.

Vereniging Vrienden van Archeon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens. Vereniging Vrienden van Archeon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke AVG verplichting. Vereniging Vrienden van Archeon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris@vrienden-archeon.nl

 

Doel & Doelstelling

De VVvA is een vrienden- en vrijwilligersvereniging welke als doel heeft om het archeologisch openlucht
museum Archeon te ondersteunen met de volgende activiteiten:
o Het werven, opleiden en begeleiden van vrijwilligers, werkzaam in het museumpark en voor
de vereniging zelf.
o Het werven van leden teneinde de vereniging verder te laten groeien en bloeien.
o Het organiseren van activiteiten zoals lezingen, workshops en excursies om daarmee het
archeologisch en historisch erfgoed van Archeon en uit Nederland uit te dragen.
o Het steunen met mensen en middelen van projecten welke in Archeon zelf gerealiseerd worden.
o het ter wille van een optimale samenwerking onderhouden van nauwe contacten met de directie
van Archeon

Samenwerking met Archeon

Relatie en samenwerking met Archeon

Het spreekt welhaast voor zich dat de vriendenvereniging en museumpark Archeon een nauwe relatie met elkaar hebben en waar nodig intensief samenwerken.

De bezoekersaantallen van Archeon zijn na de introductie van de Museumkaart fors gestegen. Bovendien gaat Archeon uitbreiden met onder meer het Romeins scheepvaartmuseum. Dat vergt een extra inzet van de vrijwilligers van de VVvA.

De VVvA heeft derhalve ingezet op leden- en vrijwilligers werving, verjonging van het ledenbestand, verdere professionalisering van de vrijwilligersorganisatie en investering in ICT. Het ledenaantal is inmiddels gestegen, evenals het aantal vrijwilligers. Méér leden betekent niet alleen meer potentiële vrijwilligers, maar ook meer financiële armslag om projecten voor Archeon te kunnen bekostigen.

Om meer bezoekers van Archeon warm te maken voor een lidmaatschap van de VVvA is het belangrijk dat de VVvA meer zichtbaar is in het park. Al die activiteiten en inspanningen van de VVvA zijn nauw verweven met de behoeften van Archeon. Een regelmatig overleg tussen het bestuur van de VVvA en de directie van Archeon is dan ook een vanzelfsprekende zaak. Hetzelfde geldt voor het noodzakelijke werkoverleg tussen voorzitters en leden van commissies en management en medewerkers van Archeon

Organisatiestructuur VVvA

Recent gerealiseerde projecten

Vloer Romeins badhuis

In 2019 bestond museumpark Archeon 25 jaar en heeft VVvA eigenhandig de vloeren in de nissen van het Romeins badhuis gelegd naar voorbeeld van het 2.000 jaar oude badhuis van het Thermenmuseum in Heerlen

Aanleg Via Albaniana

In 2021 bestond VVvA zelf 25 jaar en heeft een stuk Romeinse weg, de Via Albaniana, op authentieke wijze met haar eigen vrijwilligers en personeel van Archeon aangelegd in Archeon.

Paleojagers tent

De paleojagers leefden zo’n 8.000 jaar gelden in de prehistorie. De hier getoonde hut is een schenking in 2023 van VVvA en te zien in museumpark Archeon

Middeleeuws podium

Dit middeleeuws podium is in 2024 door VVvA geschonken aan Archeon vanwege het 30-jaar bestaan. Het podium is gebouw door de VVvA bouwploeg en gaat gebruikt worden door verhalenvertellers, tovenaars, re-enactors en zangkoren

Tempel van Barger

In 2017 hebben de vrienden deze tempel gebouwd. Het originele tempeltje is aangetroffen bij Bargeroosterveld en is gedateerd op 1478 – 1470 B.C.

Spieker Prehistorie

In 2014 hebben de vrienden deze graanspieker gebouwd die fungeerde als voorraad opslag in de bronstijd. Die liep van 3000 v.C. tot 750 B.C

Bakkersoven Middeleeuwen

In 2018 is dankzij de VVvA de bakkersoven in de Middeleeuwen gerestaureerd en kan de bakker weer lekkere en voedzame broden bakken.

Isaac & James Ossen

In 2018 zijn de Ossen James & Isaac door de vrienden geschonken aan Archeon. De VVvA zet daarmee een mooie traditie voort. fffffffffffffff