Over ons

Vereniging Vrienden van Archeon

Wij vinden Museumpark Archeon een van de meest boeiende en leuke openluchtparken in Europa. Maar we doen er graag nog een schepje bovenop: Archeon is volgens ons uniek in zijn soort. Want ken jij een ander park waar je de geschiedenis bijna kunt aanraken? Waar je voor een paar uur de illusie kunt hebben dat je in een tijdmachine naar het verleden bent gestapt?

Omdat we Archeon zo bijzonder vinden, hebben we destijds de vereniging vrienden van Archeon (VVvA) opgericht. Als vrienden ondersteunen we Archeon met vrijwilligerswerk, donaties, legaten, enthousiasme en veel goede wil. En als we dan door het park lopen en zien hoe mooi het is, zijn we trots dat wij daaraan ook een steentje hebben mogen bijdragen..

Naast het ondersteunen van Archeon organiseert de VVvA voor de eigen leden lezingen over historische onderwerpen, workshops en excursies. De VVvA heeft ook een eigen blad – NoVA – met historische artikelen en wetenswaardigheden.
De organisatie van de diverse activiteiten is in handen van het bestuur en een aantal commissies. De leden van bestuur en commissies zijn allen vrijwilligers en ontvangen maar een bescheiden vergoeding voor te maken onkosten.

Doel & Doelstelling

De VVvA is een vrienden- en vrijwilligersvereniging welke als doel heeft om het archeologisch openlucht
museum Archeon te ondersteunen met de volgende activiteiten:
o Het werven, opleiden en begeleiden van vrijwilligers, werkzaam in het museumpark en voor
de vereniging zelf.
o Het werven van leden teneinde de vereniging verder te laten groeien en bloeien.
o Het organiseren van activiteiten zoals lezingen, workshops en excursies om daarmee het
archeologisch en historisch erfgoed van Archeon en uit Nederland uit te dragen.
o Het steunen met mensen en middelen van projecten welke in Archeon zelf gerealiseerd worden.
o het ter wille van een optimale samenwerking onderhouden van nauwe contacten met de directie
van Archeon

Samenwerking met Archeon

Relatie en samenwerking met Archeon

Het spreekt welhaast voor zich dat de vriendenvereniging en museumpark Archeon een nauwe relatie met elkaar hebben en waar nodig intensief samenwerken.

De bezoekersaantallen van Archeon zijn na de introductie van de Museumkaart fors gestegen. Bovendien gaat Archeon uitbreiden met onder meer het Romeins scheepvaartmuseum. Dat vergt een extra inzet van de vrijwilligers van de VVvA.

De VVvA heeft derhalve ingezet op leden- en vrijwilligers werving, verjonging van het ledenbestand, verdere professionalisering van de vrijwilligersorganisatie en investering in ICT. Het ledenaantal is inmiddels gestegen, evenals het aantal vrijwilligers. Méér leden betekent niet alleen meer potentiële vrijwilligers, maar ook meer financiële armslag om projecten voor Archeon te kunnen bekostigen.

Om meer bezoekers van Archeon warm te maken voor een lidmaatschap van de VVvA is het belangrijk dat de VVvA meer zichtbaar is in het park. Al die activiteiten en inspanningen van de VVvA zijn nauw verweven met de behoeften van Archeon. Een regelmatig overleg tussen het bestuur van de VVvA en de directie van Archeon is dan ook een vanzelfsprekende zaak. Hetzelfde geldt voor het noodzakelijke werkoverleg tussen voorzitters en leden van commissies en management en medewerkers van Archeon

Organisatiestructuur VVvA

Ereleden
Henk Wissels
Hans May
Tiny Brouwers
Niko Geerlings

Bestuur VVvA
Leo van Sister (algemeen voorzitter & portefeuille communicatie)
Freek van Roon (secretaris)
Henk van den Bos (penningmeester)
Wim Caminada (voorzitter vrijwilligers commissie)                                                                                 Servais Vermeulen (voorzitter activiteiten commissie)                                                                                 Magali Veldhuis (hoofdredacteur NoVA)

Ledenadministratie
Anneke Delmeer


          ICT zaken
Armand Simonis (Epona – ICT services)

Fotografen
Wim de Jeu
Leo van Sister

Commissie Vrijwilligers:
Wim Caminada (voorzitter)                                                                                   Nora Vermeulen (vicevoorzitter)                                  Marjolein van Leeuwen (assistent)
Renate Rijper  (vrijwilligers administratie)                            Wiel v.d. Mark

Activiteiten & Ledenwerf/PR commissie
Servais Vermeulen (voorzitter)
Wiel v.d. Mark
Gilles Engelberts
Jannet Harthoorn
Conrad Schreuders                                                     Marjolein v.d. Wilk                                                   

Vrijwilligers Team Coaches:
Anneke Oosterbeek (Middeleeuwen)

Trudy v.d. Bos ( Groenvrijwilligers)
Jan Jennissen ( Projecten en bouw)
Vacature (Prehistorie)
Dick Wolswijk (Romeinse tijd)
Niko Geerlings (Scutterie van St. Sebastiaan)
Rien Verwer (gids Archeologiemuseum)
Gerard Theunissen (secretaris Pax & Bonum Minderbroeders)
Wiel v.d. Mark (coordinator bijenwerkgroep Archeon)
Jan van der Kooij (Bijenproject)

Kascommissieleden
Niko Geerlings
Gilles Engelberts

Redactieteam NoVA (Verenigingsblad)                            Magali Veldhuis (hoofdredacteur)                                             Annette Geerlings
Wim de Jeu (fotograaf)
Wiel v.d. Mark
Patricia Pol
Giel de Reuver
Patricia Verbree
Frank Wiersema                                                                        Leo van Sister

Vormgeving & sponsor:

Studio Okay Color Graphics

Openstaande vacatures:
Leden PR / wervingscommissie                                                 Leden Jongerencommissie                       

V.l.n.r. boven: Henk v.d. Bos – Freek van Roon – Servais Vermeulen | onder: Leo van Sister – Wim Caminada  – Magali Veldhuis

Recent gerealiseerde projecten

Tempel van Barger

In 2017 hebben de vrienden deze tempel gebouwd. Het originele tempeltje is aangetroffen bij Bargeroosterveld en is gedateerd op 1478 – 1470 B.C.

Spieker Prehistorie

In 2014 hebben de vrienden deze graanspieker gebouwd die fungeerde als voorraad opslag in de bronstijd. Die liep van 3000 v.C. tot 750 B.C

Bakkersoven Middeleeuwen

In 2018 is dankzij de VVvA de bakkersoven in de Middeleeuwen gerestaureerd en kan de bakker weer lekkere en voedzame broden bakken.

Isaac & James Ossen

In 2018 zijn de Ossen James & Isaac door de vrienden geschonken aan Archeon. De VVvA zet daarmee een mooie traditie voort. fffffffffffffff