Masterplan natuurbeleid flora & fauna in Archeon

In het voorjaar 2023 heeft ARCHEON een ambitieus groenplan ontwikkeld dat de mensen van Archeon in goede samenwerking met de groenvrijwilligers van VVvA en met Archeon medewerkers willen gaan uitwerken.

Inzet is een goed en gepland beheer van alle in Archeon voorkomende tuinen, zodat ook het publiek daar net als wij zelf volop van kan genieten. De directie van Archeon heeft hier haar medewerking aan toegezegd.

Coördinatrice van het groenplan is Archeon medewerksters én VVvA lid Karin Kok, die dit samen met de VVvA  coördinatoren zal uitrollen.

Hier lees je het groenplan.