Vrijwilligerswerk Archeon

Vrijwilligerswerk Archeon

Vrijwilligers gezocht!

Vanaf 16 jaar kun je je aanmelden als vrijwilliger bij Museumpark Archeon.

Binnen het museumpark Archeon is een indeling gemaakt in tijdperken. Binnen deze tijden zijn verschillende vrijwilligersgroepen actief in de: Middeleeuwen, Prehistorie en Romeinse tijd. Bij elke locatie kom je in contact met bezoekers en ben je gekleed in kleding van desbetreffende periode. Je draagt hier geen bril en/of sieraden omdat dit historisch niet correct is. Er is naast de 3 tijdperken ook keuze mogelijk uit de volgende groepen waar je herkenbare vrijwilligersshirts draagt:  Groengroep – Bijenlandschap groep – Museum – Bouwgroep – Zwammerdamschepen -Commissies VVvA – Redactiegroep Nova. Heb je andere kunde of vaardigheden die ook passen in het Museumpark Archeon laat het ons dan weten!
Vrijwilligers in Archeon worden door de vereniging Vrienden van Archeon (VVvA) begeleid in het park. Deze begeleiding loopt via de coördinatoren van Museumpark Archeon geassisteerd door de teamcoaches van de VVvA. Het lidmaatschap van de VVvA is vanzelfsprekend voor alle vrijwilligers.Vrijwilligers kunnen maximaal 7 uur per dag werken in het museumpark.

Nieuwe vrijwilligers dienen meteen na goedkeuring als vrijwilliger lid te worden van de VVvA en betalen een bescheiden jaarlijkse vergoeding voor de begeleiding en administratie van het vrijwilligerswerk. Nieuwe vrijwilligers die geen lid van VVvA zijn worden niet begeleidt door VVvA en daar worden geen vrijwilligersvergoedingen aan verstrekt.

De jaarlijkse vergoeding bedraagt 12,50 euro per jaar zonder stemrecht op de ALV. Wil je vrijwilliger zijn met stemrecht op de ALV, dan betaal je 25 euro per jaar.   Ons privacy-beleid staat vermeld op de homepage van onze site.

Welkom bij de VVvA vrijwilligers!

Olga Kat – Voorzitter commissie Vrijwilligers

Belastingdienst & vrijwilligersvergoedingen

Vergoedingen die je ontvangt als vrijwilliger zijn tot maximaal 210 euro per maand en 2100 euro per jaar vrijgesteld van inkomstenbelasting. Iedere VVvA vrijwilliger dient er zelf voor te waken dat hij of zij die grens van 2100 euro per jaar niet passeert. Indien je meer vergoeding krijgt, betaal je inkomstenbelasting over het gehele bedrag.

klik hier en lees tabel 13 om de regeling te bekijken.

Ben jij de nieuwe host voor het Archeologiehuis in Museumpark Archeon?

Misschien begeleidt jij binnenkort wel bezoekers op hun ontdekkingen in het Archeologiehuis. Als vrijwilliger sta je 1 dag per week met open armen klaar bij de entree van het museum. Je helpt bezoekers met het volgen van de juiste route en stimuleert jong en oud met het gebruiken van de Doe-tafels. Dankzij jou inspanning blijven de ruimtes op orde gedurende de dag.

Deze mooie functie laat je actief deelnemen in de maatschappij op een locatie gevuld met historie. Schrijf je nu in als vrijwilliger en ik nodig je uit voor een kennismaking.

Olga Kat hoofd-vrijwilligers@vrienden-archeon.nl

Als nieuwe vrijwilliger ben je ook meteen een Lid van Vereniging Vrienden van Archeon. Ben je al lid van de VVvA? Ook dan kun je je natuurlijk opgeven als vrijwilliger. Gebruik dit aanmeldformulier of stuur een mail naar hoofd-vrijwilligers@vrienden-archeon.nl 

Na het tekenen van de vrijwilligersovereenkomst krijgt de vrijwilliger een wachtwoord gemaild om te kunnen inloggen in de VVvA planningskalender voor vrijwilligers. Op deze kalender staan de data van werkzaamheden en evenementen vermeld. Als vrijwilliger dien je de kalender gebruiken om je eigen beschikbaarheid aan te geven.   

De coördinatoren van Archeon hebben op deze manier een goed en actueel overzicht van de vrijwilligers. Daarnaast is het voor jezelf ook handig om je eigen planning te zien.  

Het werven van vrijwilligers welke als tolk in de drie tijden actief willen zijn loopt t/m september en zal dan pas weer in het voorjaar starten. (winterstop). Wel kunnen vrijwilligers voor de groengroep, bouwgroep en Zwammerdamgroep zich ook in najaar en winter aanmelden.

Vrijwilligers vergoedingen bij VVvA

Indien je toegelaten bent als vrijwilliger bij VVvA heb je voor de gewerkte uren recht op een vergoeding. In dit document kun je lezen wat die vergoedingen zijn.

Nieuwe vrijwilligers

Museumpark Archeon is aantrekkelijk voor vrijwilligers omdat je als vrijwilliger kunt werken in drie interessante geschiedenistijden. Je kunt aan de slag bij bepaalde gildes voor een ambacht of je kunt meedoen in een van de VVvA groepen. De VVvA helpt en geeft begeleiding zodat je samen met andere vrijwilligers je hobby of passie kunt uitoefenen en/of nieuwe vaardigheden kunt leren. Als vrijwilliger krijg je een bescheiden dagvergoeding voor je aanwezigheid en eventuele reiskosten. Daarnaast word je uitgenodigd voor een 3-tal personeelsfeesten in de loop van het jaar. We verwachten wel van vrijwilligers dat zij dan ook regelmatig beschikbaar voor het Archeon. Wil je niet in het park werken maar wel de VVvA helpen dan zijn we voor het reilen en zeilen van de vereniging opzoek naar vrijwilligers voor de diverse commissies en het bestuur.

Begeleiding en opvang vrijwilligers 
Het opvangen en begeleiden van de vele vrijwilligers bij Archeon is een kerntaak van de Vereniging Vrienden van Archeon. Elke nieuwe vrijwilliger krijgt een intake gesprek. Dit om elkaar te leren kennen en te bepalen wat je als nieuwe vrijwilliger gaat doen. Daarna een introductie in het park. Wanneer je als vrijwilliger bezig ben in het park kan je worden aangestuurd door de teamcoaches van de VVvA of coördinatoren van Archeon. Meer informatie is te vinden op de pagina over Gildes en Ambachten.

Aanmelden als vrijwilliger

Klik op de button om naar het aanmeldingsformulier te gaan

Aanmelden als vrijwilliger

Klik op de button om naar het aanmeldingsformulier te gaan

Video 

 Vrijwilliger in de ijzertijd 
In deze korte video nemen we jou een dagje mee met een vrijwilliger. Deze vrijwilliger is actief in de ijzertijd (2800 jaar geleden). Hij laat zijn werkplek zien en voert verschillende werkzaamheden uit, waaronder vuur maken. 

 

Vergoedingen vrijwilligers

De vrijwilligers die actief zijn in het museumpark Archeon komen in aanmerkingen voor een bescheiden dag(deel) vergoeding.  Voor iedereen die binnen de vereniging actief is geldt een bescheiden vergoedingsregeling, die jaarlijks achteraf uitgekeerd wordt als de financiële positie van de vereniging dat toelaat 

Gedragscode vrijwilligers

Alle vrijwilligers die via de VVvA bij Archeon in het museumpark actief zijn, zijn gehouden de goedgekeurde gedragscode na te leven. Dat bevordert de samenwerking met andere vrijwilligers en met de vaste medewerkers van Archeon. ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff