Vrijwilligerswerk Archeon

Vrijwilligerswerk Archeon

Vrijwilligers gezocht!

Vanaf 16 jaar kun je je aanmelden als vrijwilliger bij Archeon. Vrijwilligers in Archeon worden via de Vereniging Vrienden van Archeon (VVvA) begeleid in het park. Deze begeleiding loopt via de vrijwillige teamcoaches van de VVvA i.s.m. de coördinatoren bij Archeon. Het lidmaatschap van de VVvA is vanzelfsprekend voor alle vrijwilligers.

Er zijn vele soorten vrijwilligers. Op de pagina vrijwilligers lees je welke groepen er allemaal zijn. Je kunt hier een keuze uitmaken die het beste bij je past. Heb je andere kunde of vaardigheden die ook passen in het Archeon laat het ons dan horen. Voor alle leden en vrijwilligers hebben we een privacy- beleid. Ons privacy-beleid staat vermeld op de homepage van onze website.     

Ook nieuwe vrijwilligers dienen meteen na goedkeuring lid te worden van de vereniging en betalen een bescheiden jaarlijkse vergoeding voor de begeleiding en administratie van het vrijwilligerswerk. De jaarlijkse vergoeding bedraagt 12,50 euro per jaar en dan heb je geen stemrecht op de ALV. Wil je vrijwilliger zijn én stemrecht hebben, dan betaal je 25 euro per jaar.                                                                                                

Welkom bij de VVvA vrijwilligers!  Nora Vermeulen        

Voorzitter commissie Vrijwilligers

 Als nieuwe vrijwilliger ben je ook meteen een Lid van Vereniging Vrienden van Archeon. Ben je al lid van de VVvA? Ook dan kun je je natuurlijk opgeven als vrijwilliger. Gebruik dit aanmeldformulier of stuur een mail naar vrijwilligers@vrienden-archeon.nl

Elke vrijwilliger krijgt binnen enkele weken na het intakegesprek een unieke inlogcode om te kunnen inloggen bij de speciale VVvA-planningskalender voor vrijwilligers. Vrijwilligers worden vriendelijk verzocht om die kalender te gebruiken zodat Archeon en VVvA coordinatoren een goed en actueel overzicht hebben en het maakt het administratieve werk makkelijker. (o.a. uitbetalingen). Daarop staan de data van werkzaamheden en evenementen vermeld en kun je je eigen beschikbaarheid aangeven.                                                             

Op de pagina vrijwilligers lees je welke groepen vrijwilligers er allemaal zijn daaruit kun je een keuze maken die het best bij jou past.

Nieuwe vrijwilligers

Museumpark Archeon is aantrekkelijk voor vrijwilligers omdat je als vrijwilliger kunt werken in drie interessante geschiedenistijden. Je kunt aan de slag bij bepaalde gildes voor een ambacht of je kunt meedoen in een van de VVvA groepen. De VVvA helpt en geeft begeleiding zodat je samen met andere vrijwilligers je hobby of passie kunt uitoefenen en/of nieuwe vaardigheden kunt leren. Als vrijwilliger krijg je een bescheiden dagvergoeding voor je aanwezigheid en eventuele reiskosten. Daarnaast word je uitgenodigd voor een 3-tal personeelsfeesten in de loop van het jaar. We verwachten wel van vrijwilligers dat zij dan ook regelmatig beschikbaar voor het Archeon. Wil je niet in het park werken maar wel de VVvA helpen dan zijn we voor het reilen en zeilen van de vereniging opzoek naar vrijwilligers voor de diverse commissies en het bestuur.

Begeleiding en opvang vrijwilligers 
Het opvangen en begeleiden van de vele vrijwilligers bij Archeon is een kerntaak van de Vereniging Vrienden van Archeon. Elke nieuwe vrijwilliger krijgt een intake gesprek. Dit om elkaar te leren kennen en te bepalen wat je als nieuwe vrijwilliger gaat doen. Daarna een introductie in het park. Wanneer je als vrijwilliger bezig ben in het park kan je worden aangestuurd door de teamcoaches van de VVvA of coördinatoren van Archeon. Meer informatie is te vinden op de pagina over Gildes en Ambachten.

Aanmelden als vrijwilliger

Klik op de button om naar het aanmeldingsformulier te gaan

Aanmelden als vrijwilliger

Klik op de button om naar het aanmeldingsformulier te gaan

Video 

 Vrijwilliger in de ijzertijd 
In deze korte video nemen we jou een dagje mee met een vrijwilliger. Deze vrijwilliger is actief in de ijzertijd (2800 jaar geleden). Hij laat zijn werkplek zien en voert verschillende werkzaamheden uit, waaronder vuur maken. 

 

Vergoedingen vrijwilligers

De vrijwilligers die actief zijn in het museumpark Archeon komen in aanmerkingen voor een bescheiden dag(deel) vergoeding.  Voor iedereen die binnen de vereniging actief is geldt een bescheiden vergoedingsregeling, die jaarlijks achteraf uitgekeerd wordt als de financiële positie van de vereniging dat toelaat 

Gedragscode vrijwilligers

Alle vrijwilligers die via de VVvA bij Archeon in het museumpark actief zijn, zijn gehouden de goedgekeurde gedragscode na te leven. Dat bevordert de samenwerking met andere vrijwilligers en met de vaste medewerkers van Archeon. ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff