Zwangerschap en bevalling in de Romeinse Tijd.

Archeologiehuis Zuid-Holland bij Archeon

Over de lezing:
Tijdens deze lezing vertelt de spreker over het zwanger worden en bevallen in Romeinse tijden. En zij vertelt over de typische Romeinse taferelen die daarbij kwamen kijken.
Het krijgen van een baby is tegenwoordig een blijde gebeurtenis waar iedereen naar uitkijkt. Maar was dat bij de Romeinen ook zo? Keken Romeinen ook zo reikhalzend uit naar de komst van een nieuw gezinslid? Het krijgen van een kind in de Romeinse wereld, ging gepaard met bijgeloof en tal van rituelen. Er diende onder de juiste goddelijke voortekenen gehuwd te worden, en eenmaal getrouwd diende het jonge paar zo spoedig mogelijk voor nageslacht te zorgen.

Ging dat niet vanzelf dan werden artsen, vroedvrouwen en goden veelvuldig geraadpleegd. Een proces dat zich gewoon voortzette gedurende de hele zwangerschap en zelfs tot ver na de bevalling.
Wat waren de gedachten hierachter? Waar geloofde men precies in? Met welke gevaren werden zwangere Romeinse vrouwen dagelijks geconfronteerd en wat vertellen schriftelijke bronnen en kunstobjecten ons over het wonder dat zwangerschap heet? Vragen als deze zullen de revue passeren gedurende de lezing over conceptie, zwangerschap en geboorte bij de Romeinen.

Het eerste ijzer gebruik en de productie hiervan in Nederland in de ijzertijd en Romeinse tijd.

Archeologiehuis Zuid-Holland bij Archeon

Vanaf de ijzertijd (800 v. Chr.) wordt er ijzer gebruikt in Nederland. In onze buurlanden beginnen mensen in deze periode zelf met het produceren van ijzer door het gebruik van lokale bronnen. Opvallend is, dat dit in Nederland niet het geval lijkt te zijn, terwijl ijzerbronnen toch voorhanden zijn. Er wordt zelfs gedacht dat ijzer wordt geïmporteerd.

Vanaf de middeleeuwen is er bewijs voor het produceren van ijzer van lokale bronnen in ons land, maar over de voorgaande periodes, de Romeinse tijd en de IJzertijd weten we niks. Hoe zit dit? Waar komt de eerste ijzerproductie vandaan in Nederland? Hoe oud is deze? En hoe werd ijzer voor het eerst gebruikt?