ALV – VVvA – 1 april 2023 (middag)

Museumpark Acheon Archeonlaan 1 Alphen a.d. Rijn

VVvA – ALV 1 april 2023 |13.00 – 14.30 uur | Agenda

1. Opening en welkom door de voorzitter, Leo van Sister

2. Vaststelling agenda

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 5 november 2022

4. Ingekomen en uitgegane stukken

5. Korte terugblik 2022 (voorzitter)

6. Verslag commissies
• Vrijwilligersbeleid (Olga Kat)
• Activiteitencommissie: Programma 2023: lezingen, excursies, etc. (Wiel v.d. Mark)
• Presentatie Groenplan voor onze vrijwilligers (Karin Kok en Henk v.d. Bos)

7. Financiële zaken (verslag penningmeester 2022, verslag kascommissie) Cijfers binnenkort op de website (bij het ledengedeelte)

8. Bestuur mededelingen
• bestuur: Servais Vermeulen treedt terug als bestuurslid; het bestuur is verder compleet
• Vacature voorzitter; Leo van Sister treedt terug m.i.v. de ALV voorjaar 2024
• suggesties voor jubileumcadeau voor Archeon 2024 (30 jaar)

9. Toelichting op de plannen en activiteiten voor 2022 door Jack Veldman, directeur van Archeon

10. Rondvraag

11. Sluiting vergadering rond 14.30 uur