Lunch ALV 6 april 2024

Lunch ALV 6 april 2024

De deelname aan deze voedzame Archeon lunch kost 10 euro per persoon; graag betalen bij bestellen van de ticket (website) of vóóraf over te maken op bankrekening NL35 INGB 0004 9211 70 t.n.v. VRIENDEN VAN ARCHEON onder vermelding van lunch 6 april 2024.