Lunch voorafgaande aan ALV – 1 april 2023

Lunch voorafgaande aan ALV – 1 april 2023

Leden en vrijwilligers van VVvA die op zaterdag 1 april in de middag de ALV willen bijwonen kunnen indien zij dat wensen gebruik maken van de lunch in de Romeinse Herberg. De eigen bijdrage bedraagt 10 euro en de rest betaalt de vereniging voor je. Wel heel graag...