Romeinse en inheemse voedingsgewoonten langs de limes

Romeinse en inheemse voedingsgewoonten langs de limes

Laura Kooistra werkt sinds 1985 als archeobotanicus en themaspecialist landschap, landbouw en voeding in de archeologie. Eerst als freelancer en als toegevoegd onderzoeker van de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Tussen 1994 en 2021...