De gilden en ambachten van de vrijwilligers

Gildenstructuur & de verschillende groepen

De verschillende Groepen

De verschillende groepen

Prehistorie
De Prehistorie groep van VVvA laat in het museumpark Archeon zien hoe er vroeger werd gewoond, geleefd en gejaagd. De groep komt regelmatig bijeen en is uiteraard gekleed in prehistorische kledij. 

Coördinatoren: Robert Wijtsma en Karin Kok ( pzek@outlook.com ). 

Romeinen 
De Romeinen vrijwilligersgroep is regelmatig in het museumpark Archeon te vinden en dragen de beroepen en ambachten op authentieke wijze uit en geeft ook les in het Romeinse schooltje.

Teamcoach: Dick Wolswijk

Middeleeuwen vrijwilligersgroep                     
In de Middeleeuwen, maar ook al ver daarvoor, waren veel ambachtslieden en koopmannen aangesloten bij een gilde. Een gilde was eigenlijk een soort vereniging van mensen die hetzelfde beroep uitoefenden. Het gilde stelde regels op voor hun leden en zorgden voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Ook voor deze interesse Middeleeuwen zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Teamcoach: Anneke Oosterbeek ( a_oosterbeek@hotmail.com )

Scutterie van St. Sebastiaen
De Scutterie groep van VVvA verzorgt in het museumpark Archeon demonstraties en wedstrijden. Het zijn meesters van de boog, laten deze schutters oude tradities herleven. Probeer zelf of je een middeleeuwse boog kan spannen en probeer het doel te raken! De groep komt regelmatig bijeen in Archeon om het publiek hun vaardigheden te tonen. Wij beelden een middeleeuwse stads scutterie uit in 1350, de tijd voor beroepslegers.

Teamcoach: Niko Geerlings ( activiteiten@vrienden-archeon.nl )

Minderbroedersgroep
Als liefhebbers van Gregoriaanse muziek en middeleeuwse devotionele gezangen, vertolken zij hun repertoire als authentiek middeleeuws uitziende Minderbroeders A.D. 1350. Een gedeelte van hun repertoire staat op twee Cd’s. Zij proberen sommige middeleeuwse kerkelijke gebruiken ook zichtbaar te maken zoals een Processie, een Begrafenis en een middeleeuws feest. Zij bestuderen historische bronnen van hun gezangen en activiteiten en geven toehoorders hierover uitleg.

 Coördinator: Gerard Teunissen ( teunissenglm@ziggo.nl )

Groengroep
Als liefhebbers van tuinieren en geschiedenis zijn we niet bang om onze handen vies te maken. We werken in de tuinen met mooi weer maar als het nodig is ook in wind en regen. Het geeft veel voldoening wanneer na een dag ‘vrijwilligen’ de tuinen er weer mooi bijliggen.
In de loop van de jaren hebben we veel geleerd over historisch tuinieren door het bestuderen van literatuur, volgen van lezingen, workshops en bezoeken aan musea en kwekerijen. Met deze informatie en onze kennis en vaardigheden in het tuinieren, proberen we samen de tuinen zo historisch mogelijk te onderhouden en de bezoekers te informeren.

Kortom, heb je ook belangstelling voor de combinatie tuinieren, geschiedenis en gezelligheid én ben je niet bang om je handen uit de mouw te steken, laat er dan geen gras over groeien en kom een keer bij ons langs.

Coördinator: Trudy van den Bos

Museumgroep vrijwilligers
Als museumvrijwilliger heet je bezoekers welkom en legt kort uit hoe het museum is ingedeeld. Je wijst de bezoekers op de film die in 7 minuten de geschiedenis van 10.000 jaar Zuid-Holland vertoont. Op de bovenverdieping zijn vondsten vanaf de prehistorie van Zuid-Holland tot en met de 19e eeuw te zien. Op de begane grond het Alphen aan den Rijn in de Romeinse tijd. Natuurlijk ben je bereid en in staat vragen van bezoekers te beantwoorden.        

Teamcoaches:  Rien Verwer en Cor Verhagen ( c.j.verhagen@casema.nl )

Kledingatelier
De vrijwilligers van het Kledingatelier ondersteunen de vaste medewerkers van Archeon bij het vervaardigen van tijd eigen kleding voor de vrijwilligers die werkzaam zijn als re-enactor.

Coördinator: Annette Imthorn

Bijenwerkgroep Archeon
De werkgroep ‘Bijenlandschap Groene Cirkels Archeon’ is op zoek naar natuurliefhebbers die graag in actie komen. In het project Bijenlandschap Groene Cirkels Alphen aan den Rijn werken verschillende organisaties onder leiding van Archeon en de gemeente samen om in de zuidrand van de stadskern Alphen aan den Rijn een duurzaam leefgebied voor bestuivende insecten als wilde bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen te realiseren en in stand te houden. Archeon vormt het geografische middelpunt tussen de stedelijke agglomeratie en de polder en is benoemd als ideale slaapplaats en voedselplaats voor wilde bijen/zweefvliegen en hommels.

Wiel van der Mark – coördinator ( wiel@archeon.nl ) Jan van der Kooij – teamcoach

Vrijwilliger, werkend voor de vereniging

Op de achtergrond zijn in verschillende commissies en het bestuur ook vele vrijwilligers actief voor de vereniging. Zo zijn er naast het bestuur de volgende commissies:

  • Vrijwilligers commissie
  • Activiteiten commissie
  • Redactie commissie
  • PR & Ledenwerf commissie
  • Jongeren commissie
  • Kas commissie

Bouwgroep
De bouwgroep van VVvA verzorgt in het museumpark Archeon meerdere bouwprojecten, vaak ook geschonken of gebouwd door VVvA of het onderhoud ervan. Zo is in de afgelopen jaren de Tempel van Barger gebouwd en de Spieker in de Prehistorie en is momenteel de grote Romeinse muur in onderhoud.
De groep komt veelal zaterdags bijeen in Archeon en stemt dan met elkaar af wat zij gaan aanpakken.

Coördinator: Jan Jennissen ( jan.jennissen@gmail.com )

 

Redactiecommissie

De redactiecommissie van VVvA verzorgt het verenigingsblad NOVA dat vier keer per jaar naar leden en externe relaties gezonden worden en helpt daarnaast met andere communicatie van de vereniging zoals Facebook en de nieuwsbrieven.

Coördinator: Magali Veldhuis.  ( nova@vrienden-archeon.nl )