Disclaimer

VVVA, noch enige aan VVVA gelieerde partij, noch enige andere bij deze website betrokken partij, noch de bij VVVA en andere voornoemde partijen werkzame medewerkers of bestuursleden zijn verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade, veroorzaakt door het gebruik van de VVVA website of de informatie in deze website.

De inhoud van deze website, webpagina's kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor gebruik binnen de Vereniging Vrienden van Archeon.
Het is u niet toegestaan om deze informatie of webadressen te gebruiken en te verstrekken aan anderen.
Elke inzage, doorverzending, verspreiding of ander gebruik daarvan, of elke anticipatie, door enig andere persoon of entiteit anders dan de vrijwilligers van de VVvA is verboden.

VVVA respecteert de privacy van bezoekers en gebruikers van haar website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van VVVA. U dient zich ervan bewust te zijn dat de VVVA niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij slaan uw persoonlijke gegevens op om u daarmee zo goed mogelijk met onze diensten te kunnen helpen.

Ondanks de grote zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in deze website, kan VVvA hierop geen garantie geven. Informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden vervangen of verwijderd.

Wij danken u voor uw begrip.

Vereniging Vrienden van Archeon

Minnebroeders in Archeon 2.jpg
Middeleeuwen Archeon (2).jpg