Leden bijeenkomst VVvA

Praktische informatie

Datum

Leden bijeenkomst VVvA

Locatie

Kosten p.p

€ 0

Algemene Leden Vergadering VVvA – 6 april 2024

Inhoud

Het Dagprogramma luidt als volgt: 10:00 uur Inloop met koffie en appelgebak 10:30 uur Algemene Ledenvergadering met overdracht voorzitterschap (ticket via de website) 12:30 uur Lunch (deelname 10 euro; opgeven verplicht via apart ticket via de website)

13:15 uur Overdracht jubileum cadeau aan Archeon op de markt in de middeleeuwen 13:30 uur Huldiging jubilerende vrienden i.v.m. 25 jaar lidmaatschap

Middagprogramma ook aanmelden en ticket via de website 14:00 uur Ontvangst genodigden afscheid Leo van Sister 14:30 uur Afscheidsrede Leo van Sister met aansluitend een ceremonie 15:15 uur Overige toespraken 16:00 uur Feestelijke receptie met hapjes, drankjes en muzikaal intermezzo. 17:30 uur Einde

Over de Spreker

Algemene Leden Vergadering VVvA – 6 april 2024

VVvA – ALV 6 april 2024 |10.30 – 12.30 uur | Agenda

1. Opening en welkom door de voorzitter, Leo van Sister
2. Vaststelling agenda
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 november 2023
4. Ingekomen en uitgegane stukken
5. Korte terugblik 2023 (voorzitter)
6. Verslag commissies
• Vrijwilligersbeleid (Olga Kat)
• Invoering urenregistratiesysteem parkvrijwilligers
• Activiteitencommissie: Programma 2024: lezingen, excursies, etc. (Wiel v.d. Mark)
7. Financiële zaken (verslag penningmeester 2023, verslag kascommissie) Cijfers binnenkort op de website (bij het ledengedeelte)
8. Bestuur mededelingen
• bestuur: Leo van Sister treedt na 10 jaar terug als voorzitter; Bert Huisman neemt voorzittershamer van hem over (Bert is reeds gekozen in november 2023)
9. Toelichting op de plannen en activiteiten voor 2024 door Jack Veldman, directeur van Archeon
10. Rondvraag
11. Sluiting vergadering rond 12.30 uur

Na de lunch een speciaal programma:
13:15 uur Overdracht VVvA jubileum cadeau aan de directie van de 30-jarige Archeon op de markt in de middeleeuwen
13:30 uur Huldiging van onze jubilerende vrienden i.v.m. 25 jaar lidmaatschap bij VVvA

Spreker

Tickets bestellen

Klik hier voor tickets

Kosten

€ 0

Datum

Tijd

Locatie