Praktische informatie

Datum

Lezing

Locatie

Kosten p.p

De verdronken castella langs de Gelderse Limes; vondsten van Romeinse voorwerpen bij Spijk en Duiven-Loowaard

Inhoud

Rond het begin van de jaartelling werden door het Romeinse leger verscheidene castella gebouwd langs de Rijn. In het westen van ons land zijn de resten van deze castella in de ondergrond op hun oorspronkelijke positie min of meer bewaard gebleven. Verder naar het oosten, vanaf het castellum bij Vechten, is het een heel ander verhaal. In het Gelderse gedeelte van de limes zijn de castella onderspoeld en op een aantal meters diepte terechtgekomen.

Slechts op een enkele vindplaats is nog iets bewaard gebleven. In deze lezing wordt ingegaan op het fenomeen van de onderspoeling van de Romeinse castella in Gelderland aan de hand van twee vindplaatsen: Duiven-Loowaard en bij Spijk, daar waar de Rijn ons land binnenstroomt. Onderzoek toont aan dat - ook al is de vindplaats vrijwel geheel verdwenen - door systematisch onderzoek van baggerlocaties nieuwe informatie aan onze kennis over de Neder-Germaanse Limes kan worden toegevoegd.

Over de Spreker

De verdronken castella langs de Gelderse Limes; vondsten van Romeinse voorwerpen bij Spijk en Duiven-Loowaard

Wil Kuijpers is amateur-archeoloog en zoekt sinds 1979 langs de Romeinse Limes in Gelderland. Hij publiceerde verscheidene artikelen over de onderspoelde Romeinse castella in Gelderland. In 2022 werkte hij mee bij de opgraving van de Romeinse Tempel bij Herwen-Hemeling. Zijn huidige onderzoek bij Spijk valt onder het nationale onderzoeksproject ‘Constructing the Limes’.

Gratis parkeren op parkeerterrein van museumpark Archeon
Er is een korte pauze, drankjes tegen vrienden prijzen, graag contant betalen.

Spreker

Tickets bestellen

Klik hier voor tickets

Kosten

Datum

Tijd

Locatie