Praktische informatie


Locatie

Kosten p.p

Historisch watermanagement in Jordanië

Inhoud

Over de lezing: Toegang tot voldoende en kwalitatief goed water wordt waarschijnlijk een van de grootste mondiale uitdagingen van de 21e eeuw. Tegenwoordig gaat meer dan 90% van de al spaarzame neerslag in aride gebieden verloren voor landbouw en consumptie. Samenlevingen uit het verleden hebben hoogstwaarschijnlijk voor vergelijkbare uitdagingen gestaan. In de antieke oudheid zijn diverse wateropvang- en distributiesystemen toegepast om dit verlies te vermijden.

De regio rond Udhruh, 12km oostwaarts van Petra in Zuid-Jordanië, kenmerkte zich door actief agrarisch gebruik in het eerste millennium. Na jaren van archeologisch veldwerk kunnen we concluderen dat een 48 km² groot onderzoeksgebied rond Udhruh een van Jordanië's meest complete en best geconserveerde ‘veldlaboratoria’ is om de lange termijn ontwikkelingen van innovatief water management en hieraan verbonden landbouwsystemen te onderzoeken.

Over de Spreker

Dit evenement is voorbij.

Historisch watermanagement in Jordanië

Over de spreker:

Mark Driessen is archeoloog en landbouwkundig ingenieur, werkzaam als assistant professor voor de Faculteit der Archeologie (Universiteit Leiden) en sinds 2011 samen met zijn Jordaanse collega Fawzi Abudanah projectleider van het Udhruh Archaeological Project.

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Spreker

Tickets bestellen

Klik hier voor tickets

Kosten

Datum

Tijd

Locatie