Nieuws

Agenda ALV – 1 april 2023

Agenda ALV – 1 april 2023

link: agenda | Vrienden van Archeon (vrienden-archeon.nl)

De ALV zal plaatsvinden in de Romeinse herberg in museumpark Archeon. De ALV start om 13.00 uur en duurt tot 14.30 uur.

VVvA – ALV 1 april 2023 |13.00 – 14.30 uur | Agenda

1. Opening en welkom door de voorzitter, Leo van Sister

2. Vaststelling agenda

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 5 november 2022

4. Ingekomen en uitgegane stukken

5. Korte terugblik 2022 (voorzitter)

6. Verslag commissies

• Vrijwilligersbeleid (Olga Kat)                                                                                                             

• Activiteitencommissie: Programma 2023: lezingen, excursies, etc. (Wiel v.d. Mark)                 

• Presentatie Groenplan voor onze vrijwilligers (Karin Kok en Henk v.d. Bos)

7. Financiële zaken (verslag penningmeester 2022, verslag kascommissie) Cijfers binnenkort op de website (bij het ledengedeelte)

8. Bestuur mededelingen

  • bestuur: Servais Vermeulen treedt terug als bestuurslid; het bestuur is verder compleet
  • Vacature voorzitter; Leo van Sister treedt terug m.i.v. de ALV voorjaar 2024
  • suggesties voor jubileumcadeau voor Archeon 2024 (30 jaar)

9. Toelichting op de plannen en activiteiten voor 2022 door Jack Veldman, directeur van Archeon

10. Rondvraag

11. Sluiting vergadering rond 14.30 uur
_______________________________________________________________________________

Het Dagprogramma luidt als volgt:  

12.00 uur Lunchmogelijkheid in de herberg, indien vooraf opgegeven en betaald
eigen bijdrage 10 euro p.p.; graag tijdig vooraf opgeven via tickets | Vrienden van Archeon (vrienden-archeon.nl)

13.00 – 14.30 uur Algemene Ledenvergadering VVvA in dec Romeinse herberg

14.30-16.00 Lezing: zingen met Hildegard van Bingen; muzikale lezing van Dr. Hanna Rijken


13.00 uur Aanvang van de  ALV vergadering, graag tijdig aanwezig zijn. Zie agenda.

Meer nieuwsartikelen

Limes winterkalender is uit

Limes winterkalender is uit

De wintereditie van de Limes evenementenkalender is af! Op de kalender zie je de Limes bezoeklocaties in Zuid-Holland en de diverse leuke activiteiten, lezingen en rondleidingen

Lees meer