Afscheid van Leo van Sister – 10 jaar voorzitter VVvA

Afscheid van Leo van Sister – 10 jaar voorzitter VVvA

Op 6 april 2024 zal Leo van Sister na 10 jaar voorzitterschap bij de Vereniging Vrienden van Archeon terugtreden als voorzitter en de voorzittershamer overdragen aan Bert Huisman, die afgelopen november tot het bestuur is toegetreden. Leo zal op verzoek van het...
Algemene Leden Vergadering VVvA – 6 april 2024

Algemene Leden Vergadering VVvA – 6 april 2024

VVvA – ALV 6 april 2024 |10.30 – 12.30 uur | Agenda 1. Opening en welkom door de voorzitter, Leo van Sister 2. Vaststelling agenda 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 november 2023 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Korte terugblik 2023 (voorzitter)...
Al aangemeld voor de ALV van 1 april?

Al aangemeld voor de ALV van 1 april?

Het middagprogramma luidt als volgt:  12.00 uur Lunchmogelijkheid in de herberg, indien vooraf opgegeven en betaald.eigen bijdrage 10 euro p.p.; graag tijdig vooraf opgeven via tickets | Vrienden van Archeon (vrienden-archeon.nl)13.00 uur Aanvang van de  ALV...
Al aangemeld voor de ALV van 1 april?

Agenda ALV – 1 april 2023

link: agenda | Vrienden van Archeon (vrienden-archeon.nl) De ALV zal plaatsvinden in de Romeinse herberg in museumpark Archeon. De ALV start om 13.00 uur en duurt tot 14.30 uur. VVvA – ALV 1 april 2023 |13.00 – 14.30 uur | Agenda1. Opening en welkom door de...