Algemene Leden Vergadering VVvA – 6 april 2024

Algemene Leden Vergadering VVvA – 6 april 2024

VVvA – ALV 6 april 2024 |10.30 – 12.30 uur | Agenda 1. Opening en welkom door de voorzitter, Leo van Sister 2. Vaststelling agenda 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 november 2023 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Korte terugblik 2023 (voorzitter)...