De herontdekking van de Romeinse limes in de 16de eeuw in de steden langs Rijn en Donau

Archeologiehuis Zuid-Holland bij Archeon

De belangstelling voor de Romeinse limes is niet alleen van nu. Al in de 16de en 17de eeuw herleeft de belangstelling voor de klassieke oudheid. Oudheidkundigen en kunstenaars in de Lage Landen en in het Duitse rijk komen zo op het spoor van de Romeinse limes. In de steden langs de Rijn en Donau kreeg ook de eigen antieke oorsprong als Romeinse stad of legerplaats meer en meer belangstelling.

Dat was niet alleen uit historische interesse want die zoektocht naar het vermeende Romeinse verleden had veelal politieke motieven. Zo kon een Romeinse oorsprong duidelijke voordelen opleveren in de regionale machtsverhoudingen. In deze lezing zullen deze verschillende vormen van antieken receptie door stedelijke autoriteiten nader worden toegelicht, inclusief de vele 'vergissingen' hierbij. Ook is er aandacht voor de uitbeelding van die band met de Romeinse oudheid in de architectuur.

De verdronken castella langs de Gelderse Limes; vondsten van Romeinse voorwerpen bij Spijk en Duiven-Loowaard

Archeologiehuis Zuid-Holland bij Archeon

Rond het begin van de jaartelling werden door het Romeinse leger verscheidene castella gebouwd langs de Rijn. In het westen van ons land zijn de resten van deze castella in de ondergrond op hun oorspronkelijke positie min of meer bewaard gebleven. Verder naar het oosten, vanaf het castellum bij Vechten, is het een heel ander verhaal. In het Gelderse gedeelte van de limes zijn de castella onderspoeld en op een aantal meters diepte terechtgekomen.

Slechts op een enkele vindplaats is nog iets bewaard gebleven. In deze lezing wordt ingegaan op het fenomeen van de onderspoeling van de Romeinse castella in Gelderland aan de hand van twee vindplaatsen: Duiven-Loowaard en bij Spijk, daar waar de Rijn ons land binnenstroomt. Onderzoek toont aan dat - ook al is de vindplaats vrijwel geheel verdwenen - door systematisch onderzoek van baggerlocaties nieuwe informatie aan onze kennis over de Neder-Germaanse Limes kan worden toegevoegd.

Banen- en vrijwilligersmarkt in Archeon – 17 februari

Museumpark Acheon Archeonlaan 1 Alphen a.d. Rijn

Jaarlijks zoekt Museumpark Archeon medewerkers en vrijwilligers voor het nieuwe seizoen. Naast de ambachten, jagers en verzamelaars, boogschutters, minderbroeders, Romeinse inwoners, legionairs en de gladiatoren zoekt Museumpark Archeon ook nieuwe medewerkers en vrijwilligers voor de horeca, museumwinkel, museum entree, het Romeins Museum, en voor op het kantoor.

Bij Archeon mag iedereen zichzelf zijn. Onze verschillen maken ons sterker en dragen bij aan de kracht van ons team. Wij zijn nieuwsgierig naar nieuwe talenten en hoe jij het verschil kan maken voor ons museum.

Zoek jij een bijbaan voor naast je studie? Of ben je op zoek naar een plek waar je juist tijdens schooluren kan werken? Bij Archeon zijn veel mogelijkheden! Samen met jou kijken we naar je beschikbaarheid.

In de Romeinse Herberg staan de verschillende afdelingen opgesteld zodat de kandidaten een indruk kunnen verkrijgen van de verschillende afdelingen op Museumpark Archeon.

Algemene Leden Vergadering VVvA – 6 april 2024

Museumpark Acheon Archeonlaan 1 Alphen a.d. Rijn

Het Dagprogramma luidt als volgt:

10:00 uur Inloop met koffie en appelgebak
10:30 uur Algemene Ledenvergadering met overdracht voorzitterschap (ticket via de website)
12:30 uur Lunch (deelname 10 euro; opgeven verplicht via apart ticket via de website)

13:15 uur Overdracht jubileum cadeau aan Archeon op de markt in de middeleeuwen
13:30 uur Huldiging jubilerende vrienden i.v.m. 25 jaar lidmaatschap

Middagprogramma ook aanmelden en ticket via de website
14:00 uur Ontvangst genodigden afscheid Leo van Sister
14:30 uur Afscheidsrede Leo van Sister met aansluitend een ceremonie
15:15 uur Overige toespraken
16:00 uur Feestelijke receptie met hapjes, drankjes en muzikaal intermezzo.
17:30 uur Einde

Lunch ALV 6 april 2024

De deelname aan deze voedzame Archeon lunch kost 10 euro per persoon; graag betalen via de ticket (website) of vóóraf over te maken op bankrekening NL35 INGB 0004 9211 70 t.n.v. VRIENDEN VAN ARCHEON onder vermelding van lunch 6 april 2024.

Afscheid van Leo van Sister – 10 jaar voorzitter VVvA

Museumpark Acheon Archeonlaan 1 Alphen a.d. Rijn

Middagprogramma:

14:00 uur Ontvangst genodigden afscheid Leo van Sister
14:30 uur Afscheidsrede Leo van Sister met aansluitend een ceremonie
15:15 uur Overige toespraken
16:00 uur Feestelijke receptie met hapjes, drankjes en muzikaal intermezzo.
17:30 uur Einde

I.v.m. het regelen van de zaal en catering is aanmelden vooraf verplicht via de website (tickets)
Tevens zullen een aantal externe gasten aanwezig zijn.