“Romeins verkeer” weggebruik en verkeersdrukte in het Romeinse Rijk

Museumpark Acheon Archeonlaan 1 Alphen a.d. Rijn

Overal in het vroegere Romeinse Rijk dat zich uitstrekte van Schotland tot de Sahara, en van Portugal tot de Syrische woestijn, zijn Romeinse wegen in het landschap herkenbaar en soms nog volop als weg in gebruik. Bij de aanleg van dit immense wegennet werden door de Romeinse landmeters en ingenieurs opmerkelijke prestaties geleverd die nog altijd bewondering afdwingen.

Romeins verkeer presenteert de wegen en straten en de verkeersdeelnemers. Bekende Romeinse steden als Xanten, Trier, Rome en Pompeii komen daarbij op een onvermoede manier tot leven. En de jammerklachten van bewoners van de grote stad over de soms extreme drukte geven een schok van herkenning.

Gratis

Neanderthalers en jager-verzamelaars de oudste bewoning, in een steeds veranderend klimaat

Museumpark Acheon Archeonlaan 1 Alphen a.d. Rijn

Tijdens deze lezing neemt Maaike je mee terug naar de steentijd.

Dankzij archeologisch onderzoek zijn we meer te weten gekomen over de vroegste geschiedenis Nederland. Tijdens deze lezing kom je meer te weten over hoe de mensen leefden en hoe zij zich staande hielden in een omgeving en een klimaat dat, net als nu, steeds veranderd.

Gratis