Algemene Leden Vergadering VVvA – 6 april 2024

Museumpark Acheon Archeonlaan 1 Alphen a.d. Rijn

Het Dagprogramma luidt als volgt:

10:00 uur Inloop met koffie en appelgebak
10:30 uur Algemene Ledenvergadering met overdracht voorzitterschap (ticket via de website)
12:30 uur Lunch (deelname 10 euro; opgeven verplicht via apart ticket via de website)

13:15 uur Overdracht jubileum cadeau aan Archeon op de markt in de middeleeuwen
13:30 uur Huldiging jubilerende vrienden i.v.m. 25 jaar lidmaatschap

Middagprogramma ook aanmelden en ticket via de website
14:00 uur Ontvangst genodigden afscheid Leo van Sister
14:30 uur Afscheidsrede Leo van Sister met aansluitend een ceremonie
15:15 uur Overige toespraken
16:00 uur Feestelijke receptie met hapjes, drankjes en muzikaal intermezzo.
17:30 uur Einde

Lunch ALV 6 april 2024

De deelname aan deze voedzame Archeon lunch kost 10 euro per persoon; graag betalen via de ticket (website) of vóóraf over te maken op bankrekening NL35 INGB 0004 9211 70 t.n.v. VRIENDEN VAN ARCHEON onder vermelding van lunch 6 april 2024.

Afscheid van Leo van Sister – 10 jaar voorzitter VVvA

Museumpark Acheon Archeonlaan 1 Alphen a.d. Rijn

Middagprogramma:

14:00 uur Ontvangst genodigden afscheid Leo van Sister
14:30 uur Afscheidsrede Leo van Sister met aansluitend een ceremonie
15:15 uur Overige toespraken
16:00 uur Feestelijke receptie met hapjes, drankjes en muzikaal intermezzo.
17:30 uur Einde

I.v.m. het regelen van de zaal en catering is aanmelden vooraf verplicht via de website (tickets)
Tevens zullen een aantal externe gasten aanwezig zijn.